1. Doradca klienta (zgłoś 2 osoby - trzecia osoba gratis)
Cena: 840
Doradca klienta jest zawodem o charakterze usługowym. Cel jaki został wyznaczony przy tym zawodzie to wsparcie klienta przy wyborze najlepszego dla Niego rozwiązania.
2. Profesjonalna obsługa pacjenta - szkolenie dla recepcjonistek medycznych
Cena: 84026.11.2019Warszawa
Priorytetowym celem szkolenia jest nabycie umiejętności prowadzenia rozmowy z pacjentem, podniesienie standardu obsługi, podniesienie własnej motywacji do pracy oraz budowanie pozytywnego wizerunku placówki poprzez profesjonalną obsługę pacjenta.
3. Zasady redagowania pism (zgłoś 2 osoby - trzecia osoba gratis)
Cena: 550
Każdy z nas, kiedy otrzymuje pismo/dokument wyrabia sobie zdanie o podmiocie, który przesłał do nas to pismo. Niektóre pisma oceniamy jako profesjonalne inne natomiast nie. Celem szkolenia jest przede wszystkim zaprezentowanie Uczestnikom – poznanie zasad redagowania profesjonalnych pism według zasad redagowania ogólnie przyjętych.
4. Fakturowanie (zgłoś 2 osoby - trzecia osoba gratis)
Cena: 840
Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników szkolenia do samodzielnego fakturowania oraz wystawiania innej dokumentacji sprzedażowej.
Copyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+