Dokumentacja pracownicza w świetle aktualnych przepisów kodeksu pracy (szkolenie 1-dniowe)
Cena: 840
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zmianami wprowadzonymi do kodeksu pracy w roku 2018 i 2019, w szczególności związanymi z obowiązywaniem Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).
Profesjonalna obsługa pacjenta - szkolenie dla rejestratorek, obsługi medycznej
Cena: 840
Priorytetowym celem szkolenia jest nabycie umiejętności prowadzenia rozmowy z pacjentem, podniesienie standardu obsługi, podniesienie własnej motywacji do pracy oraz budowanie pozytywnego wizerunku.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych po zmianach 2019r. z uwzględnieniem RODO
Cena: 840
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami prawa z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zasadom jego tworzenia, dokonywania odpisów
Zarządzanie czasem - planowanie i organizowanie pracy własnej (promocja: zgłoś 2 osoby - trzecia osoba gratis)
Cena: 840
Celem szkolenia jest poznanie praktycznych elementów dotyczących zwiększenia efektywności a tym samym zwiększenia wydajności wykonywanych czynności w życiu zawodowym oraz życiu osobistym.
Zmiany w prawie pracy wynikające z ustawy wdrożeniowej RODO
Cena: 840
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zmianami wprowadzonymi i związanymi z obowiązywaniem Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Copyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+