Miesiąc: listopad 2021

ZARZĄDZANIE CZASEM – PLANOWANIE ORGANIZOWANIE PRACY WŁASNEJ – szkolenie zrealizowane dla kadry managerskiej Fabryki Kosmetyków Hean w Krakowie, w terminie lipiec 2020

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY – szkolenie zrealizowane w Poznaniu dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii, we wrześniu 2020

ABC Przedsiębiorczości – projekt „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II – wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego, szkolenie on-line, maj-wrzesień 2021