Zadzwoń

Napisz do nas

PRACOWNIK BIUROWY – szkolenie realizowane w ramach projektu „Ośrodek aktywizacji społeczno-zawodowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, realizowanego w ramach Działania 7.2 Wsparcia dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne. Szkolenie w formie stacjonarnej w Szczecinie, 150 h, wrzesień 2021