Miesiąc: październik 2021

PRACOWNIK BIUROWY – szkolenie realizowane w ramach projektu „Ośrodek aktywizacji społeczno-zawodowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, realizowanego w ramach Działania 7.2 Wsparcia dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne. Szkolenie w formie stacjonarnej w Szczecinie, 150 …

Read More »

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY – Kurs realizowany w ramach projektu „Aktywizacja w Dobczycach”, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, kurs realizowany w formie stacjonarnej w Krakowie, październik 2021

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenia finansowane w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pomożemy przygotować dokumenty, przeprowadzimy szkolenie.   Dane kontaktowe: e-mail: maticonsulting@szkolenia-mc.pl tel. 600 43 33 71 lub 61 28 28 766