Zadzwoń

Napisz do nas

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO- BIUROWY, w ramach projektu „Dobry Czas na Adaptację do Zmian”, nr projektu RPMP.08.04.02-12-0230/18, realizowanego w ramach Działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr
i adaptacja do zmian, termin szkolenia: styczeń 2020r. Kraków