PRACOWNIK BIUROWY-FAKTURZYSTA (120 godzin), projekt „Aktywni, kompetentni, zatrudnieni – program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. II edycja” – współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.