W miesiącach czerwiec-lipiec 2019r. zrealizowaliśmy szkolenie „Sprzedaż internetowa” dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Szkolenie w ramach projektu „Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój”. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków EFS, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój.