PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO- BIUROWY w ramach projektu „Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, dla Studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH Siedlce, w terminie kwiecień-czerwiec 2019