Nasz adres

Zadzwoń

Napisz do nas

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY, w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Funduszu Społecznego pn. „PRO-ZAWÓD – program zwiększenia aktywności zawodowej osób powyżej 29 lat pozostających bez pracy
i defaworyzowanych na wielkopolskim rynku pracy”, liczba – 80 godzin, luty 2019