Uprzejmie informujemy, iż zrealizowaliśmy kolejne szkolenie w listopadzie 2018r. we Wrocławiu, w ramach projektu Absolwent – najlepsza inwestycja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS