„Zawód sprzedawca” to szkolenie jakie realizowaliśmy w Zielonej Górze w październiku 2009 roku. Szkolenie realizowane było w ramach projektu „Profesjonalna sprzedaż inwestycją w podniesienie konkurencyjności kadr woj. Lubuskiego”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw.