Z przyjemnością informujemy, iż firma nasza Mati Consulting szkolenia brała udział w Targach Edukacyjnych, które odbyły się w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki.  W Targach uczestniczyło przeszło 3 tysiące osób odwiedzających. Wśród odwiedzających były firmy, instytucje, osoby zainteresowane z całej Polski ofertą edukacyjną. Podczas 2-dniowych targów zaprezentowaliśmy swoją ofertę szkoleniową dla zainteresowanych osób.