Zarządzanie czasem - czyli planowanie i organizowanie pracy (zgłoś 2 osoby - trzecia osoba gratis)
2016-09-24 08:43:47

PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE PRACY WŁASNEJ (szkolenie 1-dniowe)

Celem szkolenia jest poznanie praktycznych elementów dotyczących zwiększenia efektywności a tym samym zwiększenia wydajności wykonywanych czynności w życiu zawodowym oraz życiu osobistym.
Korzyści dla Uczestników:
- nabycie wiedzy dotyczących złych nawyków występujących w życiu - dotyczących „pożeraczy czasu”
- poznanie metod planowania czasu
- uporządkowanie codziennych, tygodniowych, miesięcznych rocznych zadań
- nabycie umiejętności lepszej organizacji pracy
- skuteczniejsza realizacja zaplanowanych zadań
- poznanie korzyści wynikających z lepszego zarządzania czasem
Celem szkolenia jest uświadomienie sobie czym jest „złoty czas”. Uczestnicy wykonują analizę czynności i czasu ich trwania, oraz wszelkich zakłóceń, które powodują nieefektywność działań. Poznają zasady straconego czasu oraz porządkują przyczyny strat czasu. Poznają pożeracze czasu i szukają sposobów ich rozwiązania. Podczas szkolenia omówione zostaną reguły planowania czasu, zaczynając od ustalenia celu, co oznacza określenie celu. W tej części omówiona zostaje: wizja życiowych pragnień oraz podział celów na cele prywatne i zawodowe. Aby realizować cele musimy znać elementy jakie są nam potrzebne (wiedza zawodowa, techniki pracy) – to również zostanie zaprezentowane w tej części ćwiczeń.Wykonywana jest analiza profilu osobowości aby uświadomić sobie nad czym pracować aby lepiej wykorzystywać czas i realizować cele. Kolejnym elementem szkolenia jest plan życia i kariery. Omówione zostaną zasadnicze reguły planowania czasu oraz nawyki dotyczące planowania. Wyjaśnimy czym są zasady i metody: ABC, 60:40, metoda planowania ALPEN oraz wykonamy zadanie planowania od wieloletniego do pojedynczego dnia.Końcowym elementem będą zagadnienia dotyczące właściwych zasad korzystania z terminarza oraz organizacja pracy.
 

PROGRAM SZKOLENIA:


1. Dlaczego zarządzanie czasem?

 

- analiza straconego czasu

- analiza „pożeraczy czasu”
- rola zarządzania własnym czasem (krąg reguł)
- znaczenie określania celu
- określenie celu
- wizja życiowych pragnień
- krzywa osiągnięć
- życiowe pragnienia i cele – zbiór celów
2. Formułowanie celu
- podstawy planowania
- plan życia
- plan kariery
3. Zasady i reguły planowania czasu: reguła 60:40 oraz świeża głowa
- nawyki dotyczące planowania
- analiza ABC Zasada Pareto (reguła 80:20)
- umiejętność gospodarowania czasem
4. System planowania czasu:

- plan wieloletni

- plan roczny

- plan kwartalny

- plan tygodniowy

- plan dzienny

- planowanie czasu za pomocą metody ALPEN:

5. Analiza wykorzystania czasu
- dokładny plan dnia
- podział czasu
- efektywne wykorzystanie czasu
- korzystanie z terminarza
- organizacja pracy
- rozmowy telefoniczne

 
 
Terminy szkoleń:
 
GRUDZIEŃ 2018

06 grudnia 2018 - Kraków
07 grudnia 2018 - Katowice
12 grudnia 2018 - Warszawa
14 grudnia 2018 - Poznań
19 grudnia 2018 - Gdańsk
21 grudnia 2018 - Wrocław
 
STYCZEŃ 2019

08 stycznia 2019 - Poznań
09 stycznia 2019 - Kraków
11 stycznia 2019 - Katowice
14 stycznia 2019 - Szczecin
16 stycznia 2019 - Gdańsk
18 stycznia 2019 - Rzeszów
23 stycznia 2019 - Wrocław
25 stycznia 2019 - Warszawa
31 stycznia 2019 - Łódź
 
LUTY 2019

06 luty 2019 - Kraków
07 luty 2019 - Łódź
08 luty 2019 - Katowice
16 luty 2019 - Rzeszów
18 luty 2019 - Szczecin
20 luty 2019 - Warszawa
22 luty 2019 - Poznań
27 luty 2019 - Wrocław
 
MARZEC 2019
 
06 marca 2019 - Katowice
07 marca 2019 - Gdańsk
12 marca 2019 - Kraków
19 marca 2019 - Rzeszów
21 marca 2019 - Wrocław
23 marca 2019 - Poznań
27 marca 2019 - Łódź
 
 
Szkolenie trwa – 8 godzin dydaktycznych

Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia dedykowanego - zamkniętego, nawet dla 1 osoby. Przeprowadzamy szkolenia zamknięte dla grup, oraz szkolenia indywidualne w miejscu zaproponowanym przez Klienta.

Uwaga promocja:

Zgłoś 2 osoby - dodatkowa 1 osoba gratis. Podana cena jest ceną brutto.  Cena obejmuje: szkolenie, przerwy kawowe, soki, wodę, zaświadczenie, przybory piśmiennicze, materiały, notatnik.

Karta zgłoszenia do pobrania na naszej stronie: www.szkolenia-mc.pl

Informacje dotyczące miejsca szkolenia, godzin szkolenia przesyłamy w ciągu kilku dni po dokonanym zgłoszeniu
i zakwalifikowaniu do danej grupy szkoleniowej.

Dane kontaktowe:

M | +48 600 433 371  / tel. + 48 61 2828766

E  | maticonsulting@szkolenia-mc.pl

W | www.szkolenia-mc.pl

F | http://www.facebook.com/MatiConsultingSzkolenia 


Zapraszamy
Copyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+