Pracownik administracyjno-biurowy: KRAKÓW, KATOWICE, POZNAŃ, RZESZÓW, WROCŁAW, ŁÓDŹ
2016-08-01 20:30:31

Pracownik administracyjno-biurowy (16 godzin dydaktycznych)

Celem szkolenia jest poznanie zasad i tajników pracy pracownika administracyjno-biurowego. Uczestnik pozna zasady przygotowywania korespondencji oraz jej obiegu, dekretowania, wpisywania do książki korespondencyjnej (ewidencjonowanie). Pozna rodzaje korespondencji m.in. korespondencję w sprawach osobowych, w sprawach finansowych, handlowych, transportowych czy administracyjnych. Podczas szkolenia Uczestnik uczy się jak planować i organizować pracę w biurze
z wykorzystaniem terminarzy, planerów czy nowoczesnych środków pracy biurowej, które zostaną przedstawione podczas prezentacji mulimedialnej. Pozna zasady pracy w sekretariacie, zasady współpracy z szefem, planowania podróży służbowej czy przyjmowania delegacji krajowej czy zagranicznej. Podczas szkolenia nauczy się przygotowania zebrania wewnątrz firmy. Omówione zostaną również zagadnienia planowania pomieszczeń biurowych w tym sekretariatu oraz innych komórek organizacyjnych. Pozna zadania recepcyjne oraz asystenckie. Podczas szkolenia Uczestnik pozna zasady prawidłowego wizerunku pracownika biurowego, na który składa się: wygląd zewnętrzny, ubiór, sposób poruszania, sposób zachowania i sposób mówienia. Omówione zostaną zagadnienia przeprowadzenia archiwizacji dokumentów.   Wśród poznanej dokumentacji przeprowadzone zostaną ćwiczenia samodzielnego przygotowania korespondencji osobowej (fazy ABC): faza przyjmowania do pracy, faza zatrudnienia pracownika, faza rozwiązania stosunku pracy; jak również samodzielnego przygotowania korespondencji w sprawach handlowych, takich jak propozycja nawiązania współpracy handlowej, oferta, zamówienie, reklamacja. Przedstawiony zostanie również szczegółowy schemat: gdzie może pracować pracownik administracyjno-biurowy. Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu: umiejętności samodzielnego prowadzenia biura, przepływem informacji
w zarządzaniu biurem, zasadami efektywnej komunikacji, kultury zawodu.


Terminy szkoleń:

15-16 kwietnia 2020r. Rzeszów - szkolenie zdalne

16-17 kwietnia 2020r. Gdańsk - szkolenie zdalne

17-18 kwietnia 2020r. Wrocław - szkolenie zdalne

20-21 kwietnia 2020r. - Poznań - szkolenie zdalne

22-23 kwietnia 2020 - Łódź - szkolenie zdalne

23-24 kwietnia 2020 - Olsztyn - szkolenie zdalne

27-28 kwietnia 2020 - Warszawa - szkolenie zdalne

29-30 kwietnia 2020 - Kraków - szkolenie zdalne

04-05 maja 2020 - Poznań - szkolenie zdalne

08-09 maja 2020 - Warszawa - szkolenie zdalne

11-12 maja 2020 - Lublin

14-15 maja 2020 - Kraków

15-16 maja 2020 - Katowice

18-19 maja 2020 - Wrocław

20-21 maja 2020 - Olsztyn

21-22 maja 2020 - Gdańsk

27-28 maja 2020 - Kraków

Copyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+