Pracownik administracyjno-biurowy: WARSZAWA, KRAKÓW, KATOWICE, POZNAŃ, RZESZÓW, WROCŁAW
2016-08-01 20:30:31

Pracownik administracyjno-biurowy (16 godzin dydaktycznych)

Celem szkolenia jest poznanie zasad i tajników pracy pracownika administracyjno-biurowego. Uczestnik pozna zasady przygotowywania korespondencji oraz jej obiegu, dekretowania, wpisywania do książki korespondencyjnej (ewidencjonowanie). Pozna rodzaje korespondencji m.in. korespondencję w sprawach osobowych, w sprawach finansowych, handlowych, transportowych czy administracyjnych. Podczas szkolenia Uczestnik uczy się jak planować i organizować pracę w biurze z wykorzystaniem terminarzy, planerów czy nowoczesnych środków pracy biurowej, które zostaną przedstawione podczas prezentacji mulimedialnej. Pozna zasady pracy w sekretariacie, zasady współpracy z szefem, planowania podróży służbowej czy przyjmowania delegacji krajowej czy zagranicznej. Podczas szkolenia nauczy się przygotowania zebrania wewnątrz firmy. Omówione zostaną również zagadnienia planowania pomieszczeń biurowych w tym sekretariatu oraz innych komórek organizacyjnych. Pozna zadania recepcyjne oraz asystenckie. Podczas szkolenia Uczestnik pozna zasady prawidłowego wizerunku pracownika biurowego, na który składa się: wygląd zewnętrzny, ubiór, sposób poruszania, sposób zachowania i sposób mówienia. Omówione zostaną zagadnienia przeprowadzenia archiwizacji dokumentów.   Wśród poznanej dokumentacji przeprowadzone zostaną ćwiczenia samodzielnego przygotowania korespondencji osobowej (fazy ABC): faza przyjmowania do pracy, faza zatrudnienia pracownika, faza rozwiązania stosunku pracy; jak również samodzielnego przygotowania korespondencji w sprawach handlowych, takich jak propozycja nawiązania współpracy handlowej, oferta, zamówienie, reklamacja. Przedstawiony zostanie również szczegółowy schemat: gdzie może pracować pracownik administracyjno-biurowy. Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu: umiejętności samodzielnego prowadzenia biura, przepływem informacji w zarządzaniu biurem, zasadami efektywnej komunikacji, kultury zawodu.

 

Terminy szkoleń:

18-19 października 2018 - Katowice

18-19 października 2018 - Rzeszów

23-24 października 2018 - Szklarska Poręba

23-24 października 2018 - Warszawa

26-27 października 2018 - Gdańsk

30-31 października 2018 - Wrocław

06-07 listopada 2018 - Poznań

06-07 listopada 2018 - Kraków

08-09 listopada 2018 - Rzeszów

09-10 listopada 2018 - Wrocław

15-16 listopada 2018 - Łódź

15-16 listopada 2018 - Gdańsk

20-21 listopada 2018 - Warszawa

22-23 listopada 2018 - Katowice

27-28 listopada 2018 - Karpacz

04-05 grudnia 2018 - Kraków

04-05 grudnia 2018 - Rzeszów

06-07 grudnia 2018 - Katowice

11-12 grudnia 2018 - Warszawa

13-14 grudnia 2018 - Poznań

18-19 grudnia 2018 - Gdańsk

20-21 grudnia 2018 - Wrocław

08-09 stycznia 2018 - Poznań

Copyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+