Ofensywne techniki sprzedaży
2016-06-01 16:06:02

 

 

OFENSYWNE TECHNIKI SPRZEDAŻY                           


Cele szkolenia:
-       Poznanie zasad odpowiedniego przygotowania do sprzedaży
-       Poznanie typologii klienta i pasujących do nich technik sprzedaży
-       Zdobycie umiejętności proaktywnego podejścia do sprzedaży
-       Wypracowanie najlepszych dla naszego produktu technik prezentacji oferty handlowej
-       Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu ofensywnych technik sprzedaży
-       Zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie sprzedaży i obrony ceny
 
Program szkolenia:
 
1. Nieprzygotowanie do sukcesu, to przygotowanie do porażki. Przygotowanie do sprzedaży:
- określenie żelaznych zasad w przygotowaniu do sprzedaży
- określenie dotychczasowych nawyków przygotowujących do sprzedaży
- wytypowanie dotychczasowych dobrych praktyk w przygotowaniu
 
2. Twoi klienci – Twoją wizytówką
- określenie zachowań klientów
- określenie Typów klientów
- wypracowanie narzędzi sposobów jak sobie radzić z każdym typem klienta
- zdefiniowanie systemów reprezentacji w typologii klienta
 
3. Pierwsze wrażenie siłą dobrego zakończenia
- określenie magii pierwszego wrażenia
- określenie elementów wpływających na pierwsze wrażenie
- nabycie umiejętności wywierania i rozpoznawania pierwszego wrażenia

4. Rozmowa telefoniczna początkiem budowania dobrego spotkania
z  klientem
- określenie struktury rozmowy telefonicznej
- wypracowanie sposobów skutecznej komunikacji przez telefon
- nabycie umiejętności osiągania celu w rozmowie telefonicznej

5. Siła pytań w badaniu potrzeb i kierowaniu rozmową. Kto pyta, ten rządzi:
- określenie strategii zadawania pytań
- wypracowanie warsztatu pytań, które kierują rozmową
- określenie innych metod badania potrzeb, które pomagają sprzedaży wiązanej i uzupełniającej
- określenie poziomów potrzeb klienta

6. Aktor, lekarz, czy prezenter oferty
- określenie schematu robienia prezentacji
- wypracowanie dobrych praktyk prezentera
- wyznaczenie korzyści racjonalnych i irracjonalnych
- nabycie umiejętności sprzedaży przez korzyści

7. Lubi, ufa, kupuje. Sztuka perswazji i wywierania wpływu
- określenie magii pierwszego wrażenia
- określanie trafnych argumentów
- określenie kierunków perswazyjnych
- poznanie technik wywierania wpływu
- nabycie praktycznej umiejętności sprzedaży ceny
 
Copyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+