Sieci handlowe - komunikacja
2016-03-22 13:02:55

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie: Sieci handlowe i komunikacja. Poniżej znajdziecie Państwo szczegóły szkolenia oraz terminy.
Program:
Współpraca z sieciami handlowymi
1. Format i marka sieci handlowej dzisiaj i jaką rolę pełni w niej Kupiec. Spojrzenie na sieć oczami Kupca, z perspektywy jego celów i zadań. Zbudowanie profilu Kupców i ich organizacji.
2. Jak Kupiec klasyfikuje Dostawców i co sprawia, że jesteś dla niego „Dojną Krową”, „Gwiazdą”, „Psem” lub „Znakiem zapytania”. Rola swoich produktów w portfolio kategorii, którą zarządza Kupiec.
3. Strategia i filozofia sieci dyskontowych na przykładzie sieci – przegląd najlepszych praktyk.
4. Nowoczesne narzędzia nawiązywania kontaktu z sieciami.
5. Konstrukcja ofert dla sieci handlowej i jej odbiór po stronie Kupca.
6. Jak się przygotować do wejścia do sieci – pierwsze spotkanie to tylko rozgrzewka, jak wywrzeć dobre pierwsze wrażenie.
7. Przygotowanie do negocjacji i radzenie sobie z silną pozycją negocjacyjną sieci, jak ustrzec się przed manipulacją ze strony sieci.
Komunikacja z Klientem
1. Istota efektywnej komunikacji interpersonalnej - komunikacja w ujęciu transakcyjnym i komunikacja w ujęciu kooperacyjnym a współpraca z Klientem i budowanie długotrwałych relacji biznesowych.
2. Bariery w komunikacji – jak wejść w buty Klienta żeby zrozumieć jego potrzeby, intencje, oczekiwania. Autodiagnoza własnej postawy wobec Klienta i analiza indywidualnych filtrów w relacji Klient – Sprzedawca.
3.  Tło i figura – jak spostrzeganie werbalne i pozawerbalne wpływa na efektywność komunikacji interpersonalnej
4. Techniki usprawniające efektywną komunikację interpersonalną:
- wykorzystanie indywidualnego systemu reprezentacji do kierowania wrażeniem.
- kwadrat komunikacji Von Thun’a.
- Trenowanie umiejętności aktywnego słuchania – praca z parafrazą i pytaniami otwartymi.
5. Mowa ciała w komunikacji interpersonalnej – twarz i oczy, ruchy ciała, dotyk, glos, proksemika, terytorializm, czas, atrakcyjność fizyczna, ubiór, otoczenie – wykorzystanie wskazanych elementów w pracy z Klientem.
Typy klientów i różne rodzaje zachowań
1. Autodiagnoza własnego typu osobowości – zwrócenie uwagi na mocne i słabe strony, analiza sposobu wykorzystania własnego typu osobowości do budowania długotrwałych relacji z Klientem.
2. Kim jest dla mnie trudny Klient – z jakim typem osobowości Klienta najtrudniej pracować.
3. Jak radzić sobie z trudnym klientem w oparciu o model INSIGHTS.
4. Trudne sytuacje i dostępny katalog zachowań.


 

Copyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+