Budowanie silnej marki luksusowej. Marketing produktów - usług luksusowych.
2016-03-22 12:09:52

Budowanie silnej marki luksusowej. Marketing produktów i usług luksusowych.

Skrócony opis szkolenia:
Szkolenie ma na celu przygotowanie Uczestników pod względem merytorycznym i praktycznym do prowadzenia samodzielnych działań marketingowych, zapoznanie ich z narzędziami i metodami pracy odpowiednimi kategorii produktów luksusowych. Dzięki szkoleniu, Uczestnicy poznają najnowsze trendy w marketingu produktów premium oraz opracują skrócony plan swoich przyszłych działań marketingowych. Ze względu na swoją formułę oraz charakter szkolenie to, sprawdza się najlepiej w formie zamkniętej, dopasowanej do firmy, branży i specyfiki.
 
Dzięki szkoleniu, Uczestnicy:
- poznają motywy zakupowe klientów
- zdobędą wiedzę na temat skutecznych sposobów budowania silnej marki luksusowej
- poznają 8P, czyli marketing mix dla produktów premium
- nauczą się badać rynek nabywców swoich produktów/usług
zdobędą wiedzę na temat różnych, w tym nowoczesnych, form komunikacji marketingowej 
- nauczą się, jak efektywnie kreować wizerunek firmy lub marki
opracują ramowy plan marketingowy dla marki luksusowej
- poznają skuteczne narzędzia public relations
 
Wstęp do marketingu produktów premium
Istota oraz klasyfikacja produktów i marek luksusowych. Charakterystyka dóbr luksusowych (wyroby jubilerskie,
wina, samochody, futra, dzieła sztuki, inne). Rynek dóbr luksusowych na świecie i w Polsce.
Metody pracy: dyskusja, burza mózgów, ćwiczenie - charakterystyka mojego produktu.
 
Konsument produktów premium
Kim jest klient produktów luksusowych, co go charakteryzuje - typologia. 
Specyfika obsługi klienta luksusowego. 
Motywy zakupowe oraz potrzeby klienta. 
Psychologia zachowań zakupowych nabywców dóbr luksusowych. 
Metody pracy: dyskusja, burza mózgów, ćwiczenia w grupach, ćwiczenie - segmentacja, ćwiczenie - typowe
potrzeby i motywy zakupowe segmentu, ćwiczenie - typologia klienta. 
Marketing produktów premuim
Specyfika marketingu usług luksusowych
Lifestyle marketing jako jeden ze sposobów kreowania marki luksusowej
Metody pracy: dyskusja, burza mózgów, ćwiczenia w grupach, ćwiczenia - lifestyle marketing.
Opracowanie koncepcji marki luksusowej:
Marketing mix w segmencie dóbr luksusowych - 8P
Kreowanie produktu
Kształtowanie cen - właściwe pozycjonowanie marki luksusowej
Ustalanie strategii dystrybucji
Promocja produktów premium:
- komunikacja marketingowa marek luksusowych
- reklama i jej różne formy jako narzędzia promocji marek luksusowych
- opracowanie kreatywnych założeń promocji marek luksusowych
Alianse marketingowe - jak je efektywnie wykorzystywać
Narzędzia kreowania i wzmacniania marki luksusowej
Tworzenie planu marketingowego marki luksusowej
Metody pracy: dyskusja, burza mózgów, ćwiczenia w grupach, ćwiczenie - branding, ćwiczenie - pricing,
ćwiczenie - 8P, case study - trendy w reklamie produktów premium, ćwiczenie - alianse marketingowe, ćwiczenie
- plan marketingowy. 
Nowoczesne formy marketingu
Marketing partyzancki i jego formy a kształtowanie wizerunku marki premium
Działania w social media - formy oraz sposoby działań marketingowych promujących marki luksusowe w mediach
społecznościowych
Metody pracy: dyskusja, burza mózgów, ćwiczenia w grupach, case study - przykłady działań z zakresu
marketingu partyzanckiego w segmencie premium, ćwiczenie - moje partyzanckie działania, case study
przykłądy działań z zakresu social media w segmencie premium (dobre praktyki), ćwiczenie - plan działań w
social media. 
Działania z zakresu public relations jako sposób na budowanie silnego produktu luksusowego
Public relations jako narzędzie kreowania marek luksusowych
Ambasador marki - jak go właściwie wybrać, według jakich kryteriów
Znaczenie CSR w kreowaniu wizerunku marek luksusowych
Sponsoring jako forma promocji marek luksusowych
Działania z zakresu E-PR
Media relationd jako sposób budowania silnego i spójnego wizerunku produktu premuium
Skuteczne zarządzanie sytuacją kryzysową
Metody pracy: dyskusja, burza mózgów, ćwiczenia w grupach, case study - przykłądy działań z zakresu public
relations w segmencie premium, ćwiczenie - strategia PR, case study - przykłądy działań z zakresu e-PR, case
study - przykłady działań z zakresu media relations (z uwzględnieniem blogerów/vlogerów), case study
przykłądy informacji prasowych wysyłanych do mediów (dobre i złe praktyki), ćwiczenie - książka kryzyskowa.

Długość trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe po 8h
Copyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+