Budowanie silnej marki luksusowej. Marketing usług luksusowych.
2016-03-22 12:09:52

Zapraszamy na szkolenie: Budowanie silnej marki luksusowej. Marketing produktów luksusowych.

Skrócony opis szkolenia:
Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników pod względem merytorycznym i praktycznym do prowadzenia samodzielnych działań marketingowych, zapoznanie ich z narzędziami i metodami pracy odpowiednimi kategorii produktów luksusowych. Dzięki szkoleniu, uczestnicy poznają najnowsze trendy w marketingu produktów premium oraz opracują skrócony plan swoich przyszłych działań marketingowych. Ze względu na swoją formułę oraz charakter szkolenie to, sprawdza się najlepiej w formie zamkniętej, dopasowanej do firmy, branży i specyfiki.
 
Dzięki szkoleniu, uczestnicy:
·        poznają motywy zakupowe klientów
·        zdobędą wiedzę na temat skutecznych sposobów budowania silnej marki luksusowej
·        poznają 8P, czyli marketing mix dla produktów premium
·        nauczą się badać rynek nabywców swoich produktów/usług
·        zdobędą wiedzę na temat różnych, w tym nowoczesnych, form komunikacji marketingowej 
·        nauczą się, jak efektywnie kreować wizerunek firmy lub marki
·        opracują ramowy plan marketingowy dla marki luksusowej
·        poznają skuteczne narzędzia public relations

WSTĘP DO MARKETIGNU PRODUKTÓW PREMIUM
·       Istota oraz klasyfikacja produktów i marek luksusowych
·       Charakterystyka dóbr luksusowych (wyroby jubilerskie, wina, samochody, futra, dzieła sztuki, inne)
·       Rynek dóbr luksusowych na świecie i w Polsce

Metody pracy: dyskusja, burza mózgów, ćwiczenie – „charakterystyka mojego produktu”.

KONSUMENT PRODUTKÓW PEMIUM
·       Kim jest klient produktów luksusowych, co go charakteryzuje – typologia
·       Specyfika obsługi klienta luksusowego
·       Motywy zakupowe oraz potrzeby klienta
·       Psychologia zachowań zakupowych nabywców dóbr luksusowych

Metody pracy: dyskusja, burza mózgów, ćwiczenia w grupach, ćwiczenie – „segmentacja”, ćwiczenie – „typowe potrzeby i motywy zakupowe segmentu”, ćwiczenie – „typologia klienta”.

MARKETING PRODUKTÓW PREMIUM
          Tytułem wstępu:
·       Specyfika marketingu usług luksusowych
·       Lifestyle marketing jako jeden ze sposobów kreowania marki luksusowej

Metody pracy: dyskusja, burza mózgów, ćwiczenia w grupach, ćwiczenie – „lifestyle marketing”.


Opracowanie koncepcji marki luksusowej:
·       Marketing mix w segmencie dóbr luksusowych – 8P
·       Kreowanie produktu
·       Kształtowanie cen – właściwe pozycjonowanie marki luksusowej
·       Ustalanie strategii dystrybucji
·       Promocja produktów premium:
-      Komunikacja marketingowa marek luksusowych
-      Reklama i jej różne formy jako narzędzia promocji marek luksusowych
-      Opracowywanie kreatywnych założeń promocji marek luksusowych
·       Alianse marketingowe – jak je efektywnie wykorzystywać
·       Narzędzia kreowania i wzmacniania marki luksusowej
·       Tworzenie planu marketingowego marki luksusowej
 
Metody pracy: dyskusja, burza mózgów, ćwiczenia w grupach, ćwiczenie – „branding”, ćwiczenie – „pricing”, ćwiczenie – „8P”, case study – trendy w reklamie produktów premium, ćwiczenie – „alianse marektingowe”, ćwiczenie – „plan marketingowy”.
 
Nowoczesne formy marketingu:
·       Marketing partyzancki i jego formy a kształtowanie wizerunku marki premium
·       Działania w social media – formy oraz sposoby działań marketingowych promujących marki luksusowe w mediach społecznościowych
 
Metody pracy: dyskusja, burza mózgów, ćwiczenia w grupach, case study – przykłady działań z zakresu marketingu partyzanckiego
w segmencie premium, ćwiczenie – „moje partyzanckie działania”, case study – przykłady działań z zakresu social media
w segmencie premium (dobre praktyki), ćwiczenie – „plan działań w social media”.
 
 
Działania z zakresu public relations jako sposób na budowanie silnego produktu luksusowego:
·       Public relations jako narzędzie kreowania marek luksusowych
·       Ambasador marki – jak go właściwie wybrać, według jakich kryteriów
·       Znaczenie CSR w kreowaniu wizerunku marek luksusowych
·       Sponsoring jako forma promocji marek luksusowych
·       Działania z zakresu E-PR
·       Media relations jako sposób budowania silnego i spójnego wizerunku produktu premium
·       Skuteczne zarządzanie sytuacją kryzysową

Metody pracy: dyskusja, burza mózgów, ćwiczenia w grupach, case study – przykłady działań z zakresu public relations w segmencie premium, ćwiczenie – „strategia PR”, case study – przykłady ambasadorów marek (dobrze i źle dobranych), case study
– przykłady działań z zakresu e-PR, case study – przykłady działań z zakresu media relations (z uwzględnieniem blogerów/vlogerów), case study – przykłady informacji prasowych wysyłanych do mediów (dobre i złe praktyki), ćwiczenie
– „książka kryzysowa”.

Długość trwania szkolenia: 3 dni szkoleniowe po 8h


Nowe terminy szkolenia:

ROK 2016

17-18-19 listopada 2016 - Poznań

19-20-21 grudnia 2016 - Zakopane


ROK 2017

11-12-13 stycznia 2017 - Poznań

18-19-20 stycznia 2017 - Kraków

25-26-27 stycznia 2017 - Wrocław

01-02-03 luty 2017 - Warszawa

08-09-10 luty 2017 - Gdańsk

13-14-15 luty 2017 - Łódź

20-21-22 luty 2017 - Katowice

01-02-03 marca 2017 - Poznań

06-07-08 marca 2017 - Kraków

15-16-17 marca 2017 - Wrocław

20-21-22 marca 2017 - Warszawa

27-28-29 marca 2017 - Łódź

 


Copyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+