Szkolimy studentów w ramach Dni Kariery - Aiesec W Poznaniu - marzec 2012
2012-10-08 02:11:49

Organizatorem Dni Kariery® jest AIESEC - międzynarodowa organizacja studencka, która umożliwia młodym ludziom odkrywanie własnego potencjału i rozwój wokół interesujących ich zagadnień. AIESEC kształtuje w studentach takie cechy jak wrażliwość kulturowa, zdolność aktywnego uczenia się, przedsiębiorczość i odpowiedzialność społeczna. Każdy student dołączając do Organizacji bierze udział w Programie Rozwoju, w ramach którego ma możliwość stopniowego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności. Dni Kariery® to jedno z największych przedsięwzięć na rynku pracy i wśród społeczności studenckiej. Projekt składa się z dwóch części: Targów pracy, praktyk i staży, oraz Akademii Umiejętności.
Kolejny raz firma nasza Mati Consulting szkolenia - przeprowadzała warsztaty dla studentów w zakresie zarządzania czasem. Szkolenie prowadzone było w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Dziękujemy za tak liczny udział
w spotkaniu Studentów oraz zaufanie jakim nas obdarzyli.

Zapraszamy na stronę AEISEC http://www.aiesec.org/poland/poznan/

Siedziba w Poznaniu: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10
 

Copyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+