4. Zasady redagowania pism (zgłoś 2 osoby - trzecia osoba gratis)
Zapraszamy na szkolenie: 21.03.2019 Miejsce szkolenia: Wrocław Czas trwania szkolenia: 1 dzień (7 godzin dydaktycznych)
Cena 550 zł brutto osoba
Cena szkolenia obejmuje:

Szkolenie, przerwy kawowe, zaświadczenie imienne

TERMINARZ SZKOLENIA

STYCZEŃ

09 stycznia 2019 - Poznań

09 stycznia 2019 - Kraków

11 stycznia 2019 - Katowice

16 stycznia 2019 - Gdańsk

18 stycznia 2019 - Rzeszów

23 stycznia 2019 - Wrocław

25 stycznia 2019 - Warszawa

31 stycznia 2019 - Łódź


LUTY

06 lutego 2019 - Kraków

07 lutego 2019 - Łódź

08 lutego 2019 - Katowice

16 lutego 2019 - Rzeszów

20 lutego 2019 - Warszawa

22 lutego 2019 - Poznań

27 lutego 2019 - Wrocław


MARZEC

06 marca 2019 - Katowice

07 marca 2019 - Gdańsk

12 marca 2019 - Kraków

19 marca 2019 - Rzeszów

21 marca 2019 - Wrocław

23 marca 2019 - Poznań

27 marca 2019 - Łódź

Nocleg (wystarczy zaznaczyć opcję w karcie zgłoszeniowej)
Kolejne terminy szkoleń:
Profil uczestnika:

Szkolenie dedykowane dla osób, które zajmują się lub będą zajmowały się redagowaniem pism. Odbiorcy szkolenia to pracownicy administracyjno-biurowi, urzędnicy, pracownicy sekretariatów, kancelarii, biur, jak również osoby wszelkich prywatnych firm, uczelni, fundacji, instytucji, ośrodków wypoczynkowych, hoteli, gdzie poprzez redagowanie pism budują pozytywny wizerunek własnego podmiotu oraz przyczyniają się do satysfakcji i zadowolenia klienta. Uczestnikami szkolenia mogą być również studenci, oraz osoby bezrobotne.


Opis szkolenia:


Cel szkolenia: Każdy z nas, kiedy otrzymuje pismo/dokument wyrabia sobie zdanie o podmiocie, który przesłał do nas to pismo. Niektóre pisma oceniamy jako profesjonalne inne natomiast nie. Celem szkolenia jest przede wszystkim zaprezentowanie Uczestnikom – poznanie zasad redagowania profesjonalnych pism według zasad redagowania ogólnie przyjętych. Poprzez pismo można nastawić adresata pozytywnie do nadawcy lub też wręcz odwrotnie. Forma pisma niesie też w sobie informacje o organizacji pracy w danym podmiocie, przedsiębiorstwie, o jego solidności. Natomiast zła forma pisma może przekazać informacje o braku profesjonalizmu pracowników, i tym samym zniechęcić potencjalnych partnerów w interesach do nawiązania kontaktu z nadawcą. Treścią szkolenia są przede wszystkim zagadnienia dotyczące zasad redagowania pism. Podczas szkolenia przybliżymy Uczestnikom i nauczymy Ich jak rozplanować treść pisma. Omówione  zostaną zagadnienia jak formułować treść pism: wśród nich skróty, zwroty grzecznościowe w dokumentacji. Omówimy czym jest forma, język pisma i jaki ma wpływ na postrzeganie tych elementów przez inne osoby. Szczegółowo przekazane zostaną informacje dotyczące zapisu nadruków, form zapisu daty, sposobu zapisu określenia sprawy, zasad podpisywania pism oraz zasad przenoszenia treści pisma.
To najważniejsze zagadnienia, które przygotowaliśmy dla Uczestników. Szkolenie prowadzone jest w formie ćwiczeniowej w ujęciu praktycznym z wykorzystaniem komputera, podczas którego Uczestnicy wykonują szereg zadań przygotowujących do samodzielnego redagowania pism w pracy.

Cele szczegółowe:
- Uczestnik poznaje profesjonalne zasady redagowania pism,
- Uczestnik poznaje elementy składowe pism,
- Uczestnik potrafi samodzielnie zastosować poznane zasady, w oparciu o te zasady przygotowuje – redaguje pisma

Program szkolenia:

1.  1. Zasady redagowania pism:
- forma pisma
- język pisma
- zasady redagowania pism

2. Rozplanowanie treści pisma:
- nagłówek, stopka
- nadawca, odbiorca
- numer dziennika
- treść
- podpis
- załączniki

3. Formułowanie treści pisma:
- skróty mowy potocznej, tytuły zawodowe, tytuły i stopnie naukowe, skróty miar
- specyficzne zwroty grzecznościowe w dokumentacji

4. Elementy składowe pism:
- nadruki stałe
- data
- określenie sprawy
- zasady podpisywania pism
- przenoszenie treści pisma

5. Ćwiczenia praktyczne: przygotowywanie pism wg zasad redagowania
Zamów szkolenie
Pobierz formularz zgłoszenia

           
Copyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+