Obsługa sekretariatu i biura (zgłoś 2 osoby - trzecia osoba gratis)
Zapraszamy na szkolenie: 26-27.03.2019 Miejsce szkolenia: Łódź Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe (16 godzin dydaktycznych)
Cena 1100 zł brutto osoba
Cena szkolenia obejmuje:

Szkolenie, przerwy kawowe, zaświadczenie imienne


TERMINARZ SZKOLENIA

 

STYCZEŃ

08-09 stycznia 2019 - Poznań

08-09 stycznia 2019 - Kraków

10-11 stycznia 2019 - Katowice

15-16 stycznia 2019 - Gdańsk

17-18 stycznia 2019 - Rzeszów

22-23 stycznia 2019 - Wrocław

24-25 stycznia 2019 - Warszawa

30-31 stycznia 2019 - Łódź


LUTY

05-06 lutego 2019 - Kraków

06-07 lutego 2019 - Łódź

07-08 lutego 2019 - Katowice

15-16 lutego 2019 - Rzeszów

19-20 lutego 2019 - Warszawa

21-22 lutego 2019 - Poznań

26-27 lutego 2019 - Wrocław


MARZEC

05-06 marca 2019 - Katowice

06-07 marca 2019 - Gdańsk

11-12 marca 2019 - Kraków

18-19 marca 2019 - Rzeszów

20-21 marca 2019 - Wrocław

22-23 marca 2019 - Poznań

26-27 marca 2019 - Łódź


Nocleg (wystarczy zaznaczyć opcję w karcie zgłoszeniowej)
Kolejne terminy szkoleń:
Profil uczestnika:

Sekretarki, asystentki, osoby pracujące w sekretariatach, działy obsługi klienta, pracujące w biurach, osoby indywidualne, osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby bezrobotne, studenci


Opis szkolenia:


Cel szkolenia: celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do zarządzania  sekretariatem oraz przedstawienie zasad funkcjonowania biura, sekretariatu. Wizerunek sekretariatu tworzy wizerunek firmy. Sekretariat jest pierwszym punktem kontaktu z firmą i dalsza współpraca może zależeć od tego jak klient zostanie potraktowany podczas pierwszej rozmowy. Pracownicy sekretariatu mają często do czynienia z klientami trudnymi, przenoszącymi na nich wiele negatywnych emocji. W czasie szkolenia nauczymy jak sobie radzić z kłopotliwymi sytuacjami i klientami. Dobra obsługa sekretariatu to również doskonała organizacja dnia pracy. Pokażemy konkretne rozwiązania związane z planowaniem zadań. Zdobędziesz umiejętność nawiązania pierwszego kontaktu. Rozszerzysz swoje umiejętności w zakresie efektywnej komunikacji w firmie. Poznasz specyfikę pracy biurowej i dowiesz się jakie są techniki i zasady tworzenia pism. Szkolenie sprawi, że będzie lepiej planować, organizować i efektywniej wykorzystywać czas oraz właściwie dobierać formy komunikowania się z współpracownikami i klientami. Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do pracy na stanowisku sekretarki, przedstawienie zasad funkcjonowania biura, sekretariatu.

Program szkolenia:

 

1. Wprowadzenie
- sekretariat - zasady jego funkcjonowania
- lokal biurowy
- warunki materialne pracy biurowej
- urządzenia techniczne łączności, komputery
- dokumentacja biurowa i jej obieg
- relacje z szefem

2. Nowoczesna sekretarka
Wizerunek sekretarki - asystentki:
- charakterystyka pracy sekretariatu
- miejsce pracy sekretarki
- sekretarka: jej cechy, wygląd, wykształcenie, umiejętności
3.Urządzenia biurowe, organizacyjne i przybory biurowe
Urządzenia biurowe:
- klasyfikacja środków technicznych
- środki techniki korespondencyjnej 
- urządzenia do reprografii 
- urządzenia liczące
- komputery
- urządzenia ewidencyjne i inne przybory

4.Przybory i materiały biurowe
- charakterystyka przyborów i materiałów biurowych
- formy papieru (w mm)

5. Organizacja obiegu pism
- dokumentacja biurowa i jej rodzaje
- znaczenie i zasady właściwego obiegu pism
- systemy kancelaryjny
6.Korespondencja w firmie
- co to jest korespondencja ? Rodzaje
- korespondencja występująca w firmie
- prawidłowe czynności w związku z przyjmowaniem, wysyłaniem korespondencji
kalendarze, organizatory - czas pracy

7.Prowadzenie korespondencji i jej przechowywanie
- czynności wykonywane przy przyjmowaniu pism
- czynności wykonywane przy wysyłaniu pism
- przechowywanie akt i klasyfikacja archiwalna
8. Pisma - charakterystyka. Redagowanie pism
- elementy składowe pisma i zasady ich rozmieszczania (data, adresowanie, rozpoczynanie pism, akapit, zwrot kończący pismo)
- adresowanie kopert

9. Zarządzanie czasem
- terminarze (kalendarze)
- organizowanie zebrań
- przyjmowanie interesantów, delegacji
- przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych 

Zamów szkolenie
Pobierz formularz zgłoszenia

           
Copyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+