Zasady redagowania pism (zgłoś 2 osoby - trzecia osoba gratis)
Zapraszamy na szkolenie: 00.00-..2017 Miejsce szkolenia: do ustalenia Czas trwania szkolenia: szkolenie trwa 1 dzień - 7 godzin dydaktycznych
Cena 550 zł brutto
Cena szkolenia obejmuje:

Podana cena jest ceną brutto.  Cena obejmuje: szkolenie, przerwy kawowe, lunch, soki, wodę, zaświadczenie, przybory piśmiennicze, materiały, notatnik.

Nocleg (wystarczy zaznaczyć opcję w karcie zgłoszeniowej)
Kolejne terminy szkoleń:
Profil uczestnika:

Profil uczestnika:

Szkolenie dedykowane dla osób, które zajmują się lub będą zajmowały się redagowaniem pism. Odbiorcy szkolenia to pracownicy administracyjno-biurowi, urzędnicy, pracownicy sekretariatów, kancelarii, biur, jak również osoby wszelkich prywatnych firm, uczelni, fundacji, instytucji, ośrodków wypoczynkowych, hoteli, gdzie poprzez redagowanie pism budują pozytywny wizerunek własnego podmiotu oraz przyczyniają się do satysfakcji i zadowolenia klienta. Uczestnikami szkolenia mogą być również studenci, oraz osoby bezrobotne.

Opis szkolenia:


 
 
Cel szkolenia: Każdy z nas, kiedy otrzymuje pismo/dokument wyrabia sobie zdanie o podmiocie, który przesłał do nas to pismo. Niektóre pisma oceniamy jako profesjonalne inne natomiast nie. Celem szkolenia jest przede wszystkim zaprezentowanie Uczestnikom – poznanie zasad redagowania profesjonalnych pism według zasad redagowania ogólnie przyjętych. Poprzez pismo można nastawić adresata pozytywnie do nadawcy lub też wręcz odwrotnie. Forma pisma niesie też w sobie informacje o organizacji pracy w danym podmiocie, przedsiębiorstwie, o jego solidności. Natomiast zła forma pisma może przekazać informacje o braku profesjonalizmu pracowników,
i tym samym zniechęcić potencjalnych partnerów w interesach do nawiązania kontaktu z nadawcą. Treścią szkolenia są przede wszystkim zagadnienia dotyczące zasad redagowania pism. Podczas szkolenia przybliżymy Uczestnikom i nauczymy Ich jak rozplanować treść pisma. Omówione  zostaną zagadnienia jak formułować treść pism: wśród nich skróty, zwroty grzecznościowe w dokumentacji. Omówimy czym jest forma, język pisma i jaki ma wpływ na postrzeganie tych elementów przez inne osoby. Szczegółowo przekazane zostaną informacje dotyczące zapisu nadruków, form zapisu daty, sposobu zapisu określenia sprawy, zasad podpisywania pism oraz zasad przenoszenia treści pisma. To najważniejsze zagadnienia, które przygotowaliśmy dla Uczestników. Szkolenie prowadzone jest w formie ćwiczeniowej w ujęciu praktycznym z wykorzystaniem komputera, podczas którego Uczestnicy wykonują szereg zadań przygotowujących do samodzielnego redagowania pism w pracy.

Cele szczegółowe:
- Uczestnik poznaje profesjonalne zasady redagowania pism,
- Uczestnik poznaje elementy składowe pism,
- Uczestnik potrafi samodzielnie zastosować poznane zasady, w oparciu o te zasady przygotowuje – redaguje pisma


Szkolenie trwa – 7 godzin dydaktycznych

Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia dedykowanego - zamkniętego, nawet dla 1 osoby. Przeprowadzamy szkolenia zamknięte dla grup, oraz szkolenia indywidualne w miejscu zaproponowanym przez Klienta.

Uwaga promocja:
 
zgłoś 2 osoby - dodatkowa 1 osoba gratis
Podana cena jest ceną brutto.  Cena obejmuje: szkolenie, przerwy kawowe, lunch, soki, wodę, zaświadczenie, przybory piśmiennicze, materiały, notatnik.
Karta zgłoszenia do pobrania na naszej stronie: www.szkolenia-mc.pl
Informacje dotyczące miejsca szkolenia, godzin szkolenia przesyłamy w ciągu kilku dni po dokonanym zgłoszeniu i zakwalifikowaniu do danej grupy szkoleniowejProgram szkolenia:

 
      1.  Zasady redagowania pism:
- forma pisma
- język pisma
- zasady redagowania pism

2. Rozplanowanie treści pisma:
- nagłówek, stopka
- nadawca, odbiorca
- numer dziennika
- treść
- podpis
- załączniki

3. Formułowanie treści pisma:
- skróty mowy potocznej, tytuły zawodowe, tytuły i stopnie naukowe, skróty miar
- specyficzne zwroty grzecznościowe w dokumentacji

4. Elementy składowe pism:
- nadruki stałe
- data
- określenie sprawy
- zasady podpisywania pism
- przenoszenie treści pisma

5. Ćwiczenia praktyczne: przygotowywanie pism wg zasad redagowania
Zamów szkolenie
Pobierz formularz zgłoszenia

           
Copyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+