1. Doradca klienta (zgłoś 2 osoby - trzecia osoba gratis)
Cena: 840
Szkolenie prowadzone w celu doskonalenia i usprawnienia osób pracujących jako doradcy Klienta.
2. Pracownik administracyjno-biurowy (zgłoś 2 osoby - trzecia osoba gratis)
Cena: 110019.06.2019Kraków
Celem szkolenia jest poznanie zasad i tajników pracy pracownika administracyjno-biurowego.
3. Obsługa sekretariatu i biura (zgłoś 2 osoby - trzecia osoba gratis)
Cena: 840
Cel szkolenia: celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do zarządzania sekretariatem oraz przedstawienie zasad funkcjonowania biura, sekretariatu. Wizerunek sekretariatu tworzy wizerunek firmy.
4. Zasady redagowania pism (zgłoś 2 osoby - trzecia osoba gratis)
Cena: 550
Każdy z nas, kiedy otrzymuje pismo/dokument wyrabia sobie zdanie o podmiocie, który przesłał do nas to pismo. Niektóre pisma oceniamy jako profesjonalne inne natomiast nie. Celem szkolenia jest przede wszystkim zaprezentowanie Uczestnikom – poznanie zasad redagowania profesjonalnych pism według zasad redagowania ogólnie przyjętych.
5. Fakturowanie (zgłoś 2 osoby - trzecia osoba gratis)
Cena: 840
Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników szkolenia do samodzielnego fakturowania oraz wystawiania innej dokumentacji sprzedażowej.
Copyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+