Obsługa sekretariatu i biura (zgłoś 2 osoby - trzecia osoba gratis)
Cena: 110026.03.2019Łódź
Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do pracy w sekretariacie oraz przedstawienie zasad funkcjonowania biura, sekretariatu.
Pracownik administracyjno-biurowy (zgłoś 2 osoby - trzecia osoba gratis)
Cena: 118021.02.2019Poznań
Celem szkolenia jest poznanie zasad i tajników pracy pracownika administracyjno-biurowego.
Zasady redagowania pism (zgłoś 2 osoby - trzecia osoba gratis)
Cena: 55021.03.2019Wrocław
Każdy z nas, kiedy otrzymuje pismo/dokument wyrabia sobie zdanie o podmiocie, który przesłał do nas to pismo. Niektóre pisma oceniamy jako profesjonalne inne natomiast nie. Celem szkolenia jest przede wszystkim zaprezentowanie Uczestnikom – poznanie zasad redagowania profesjonalnych pism według zasad redagowania ogólnie przyjętych.
Copyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+