2. Realizacja i rozliczenie projektu szkoleniowego (3 dni)
Cena: 2750
Celem szkolenia jest poznanie zasad prawidłowej realizacji, rozliczania i kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych w zakresie projektów szkoleniowych. Uczestnicy nabędą wiedzę jak skutecznie realizować projekt, aby osiągnąć założone rezultaty i przygotować się do kontroli, oraz jak opracować i zweryfikować dokumenty merytoryczne i finansowe niezbędne do prawidłowego rozliczenia projektu. Całość oparta o praktyczne przykłady i kreatywne warsztaty.
3. Przygotowanie projektu inwestycyjnego finansowanego ze środków UE (2 dni)
Cena: 2100
Celem szkolenia jest poznanie możliwości uzyskania dotacji unijnych na poziomie krajowym i regionalnym na przedsięwzięcia inwestycyjne, związane z rozbudową przedsiębiorstwa/jednostki organizacyjnej, na projekty innowacyjne i rozwojowo-badawcze.
4. Rozliczanie projektu inwestycyjnego finansowanego ze środków UE (2 dni)
Cena: 2100
Celem szkolenia jest poznanie zasad prawidłowej realizacji, rozliczania i kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych w zakresie projektów inwestycyjnych. Uczestnicy nabędą umiejętność opracowania i weryfikacji dokumentów merytorycznych i finansowych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu. Całość oparta o praktyczne przykłady i kreatywne warsztaty.
5. Delagowanie zadań i motywowanie zespołu (szkolenie indywidulane lub zamknięte grupowe)
Cena:
Delegowanie polega na przekazywaniu podwładnym części własnej odpowiedzialności. Częstym błędem menedżera jest silna wewnętrzna potrzeba sprawowania kontroli nad wszystkimi zadaniami i poszczególnymi pracownikami.
Copyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+