8. Pracownik administracyjno-biurowy (promocja: zgłoś 2 osoby - trzecia osoba gratis)
Zapraszamy na szkolenie: 27-28.07.2020 Miejsce szkolenia: Kraków Czas trwania szkolenia: 14-16 godzin dydaktycznych (2 dni)
Cena 1480 zł brutto osoba
Cena szkolenia obejmuje:

Szkolenie, przerwy kawowe, zaświadczenie imienne.

TERMINARZ SZKOLENIA

KWIECIEŃ 2020

20-21 kwietnia 2020 - Poznań

22-23 kwietnia 2020 - Łódź

23-24 kwietnia 2020 - Olsztyn

27-28 kwietnia 2020 - Warszawa

29-30 kwietnia 2020 - Kraków


MAJ 2020

04-05 maja 2020 - Poznań

08-09 maja 2020 - Warszawa

11-12 maja 2020 - Lublin

14-15 maja 2020 - Kraków

15-16 maja 2020 - Katowice

18-19 maja 2020 - Wrocław

20-21 maja 2020 - Olsztyn

21-22 maja 2020 - Gdańsk

27-28 maja 2020 - Kraków

28-29 maja 2020 - Rzeszów


CZERWIEC 2020

04-05 czerwca 2020 - Poznań

08-09 czerwca 2020 - Warszawa

10-11 czerwca 2020 - Lublin

15-16 czerwca 2020 - Kraków

16-17 czerwca 2020 - Katowice

18-19 czerwca 2020 - Wrocław

22-23 czerwca 2020 - Olsztyn

23-24 czerwca 2020 - Gdańsk

26-27 czerwca 2020 - Kraków

29-30 czerwca 2020 - Rzeszów


LIPIEC 2020

06-07 lipca 2020 - Katowice

08-09 lipca 2020 - Kraków

15-16 lipca 2020 - Gdańsk

17-18 lipca 2020 - Rzeszów

17-18 lipca 2020 - Poznań

20-21 lipca 2020 - Wrocław

21-22 lipca 2020 - Olsztyn

23-24 lipca 2020 - Łódź

27-28 lipca 2020 - Kraków

30-31 lipca 2020 - Warszawa

Nocleg (wystarczy zaznaczyć opcję w karcie zgłoszeniowej)
Kolejne terminy szkoleń:
Profil uczestnika:

osoby chcące przekwalifikować się, pracownicy administracji, pracownicy biur, właściciele małych, średnich i dużych firm, osoby bezrobotne, studenci, wszyscy zainteresowani, Uczestnicy projektów unijnych


Opis szkolenia:


Celem szkolenia jest poznanie zasad i tajników pracy pracownika administracyjno-biurowego. Uczestnik pozna zasady przygotowywania korespondencji oraz jej obiegu, dekretowania, wpisywania do książki korespondencyjnej (ewidencjonowanie). Pozna rodzaje korespondencji m.in. korespondencję w sprawach osobowych, w sprawach finansowych, handlowych, transportowych czy administracyjnych. Podczas szkolenia uczy się jak planować i organizować pracę w biurze 
z wykorzystaniem terminarzy, planerów czy nowoczesnych środków pracy biurowej, które zostaną przedstawione podczas prezentacji mulimedialnej. Pozna zasady pracy w sekretariacie, zasady współpracy z szefem, planowania podróży służbowej czy przyjmowania delegacji krajowej czy zagranicznej. Podczas szkolenia nauczy się przygotowania zebrania wewnątrz firmy. Omówione zostaną również zagadnienia planowania pomieszczeń biurowych w tym sekretariatu oraz innych komórek organizacyjnych. Pozna zadania recepcyjne oraz asystenckie. Podczas szkolenia Uczestniczka pozna zasady prawidłowego wizerunku pracownika biurowego na który składa się: wygląd zewnętrzny, ubiór, sposób poruszania, sposób zachowania i sposób mówienia. Omówione zostaną zagadnienia przeprowadzenia archiwizacji dokumentów.   Wśród poznanej dokumentacji przeprowadzone zostaną ćwiczenia samodzielnego przygotowania korespondencji osobowej (fazy ABCD): faza przyjmowania do pracy, faza zatrudnienia pracownika, faza rozwiązania stosunku pracy; jak również samodzielnego przygotowania korespondencji w sprawach handlowych, takich jak propozycja nawiązania współpracy handlowej, oferta, zamówienie, reklamacja. Przedstawiony zostanie również szczegółowy schemat: gdzie może pracować pracownik administracyjno-biurowy. Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu: umiejętności samodzielnego prowadzenia biura, przepływem informacji 
w zarządzaniu biurem, zasadami efektywnej komunikacji, kultury zawodu.


Program szkolenia:

1. Organizacja pracy biura

- charakterystyka pracy biurowej
- współpraca z szefem
- organizacja pracy w sekretariacie
- zadania sekretariatów
- przyjmowanie interesantów
- przyjmowanie i łączenie telefonów
- kontrola terminów
- obieg dokumentów
- przyjmowanie i wysyłanie korespondencji
- przechowywanie akt
- postępowanie z pismami niejawnymi
2.  Przepływ informacji w zarządzaniu biurem - środki techniczne
i nie tylko  w pracy biurowej

-  informacja jako główny efekt pracy biurowej
- korespondencja w firmie
- zebranie jako forma wymiany informacji
- organizowanie wyjazdów służbowych
3. Zasady efektywnej komunikacji
- komunikacja werbalna i niewerbalna
- elementy składowe pism
- bariery porozumiewania się
4. Kultura zawodu pracownika biurowego
- image pracownika biurowego
- wizerunek pracownika biurowego: wygląd zewnętrzny, ubiór, podstawowe zasady ubioru panów i pań, sposób poruszania się, sposób zachowania się, sposób mówienia, fryzura, makijaż
- savoir-vivre w relacjach międzyludzkich
- wybrane zagadnienia etyki pracownika biurowego

 

 

 

 

ZGŁOSZENIA:

M | +48 600 433 371  / tel./+ 48 61 2828766

E  | maticonsulting@szkolenia-mc.pl
W | www.szkolenia-mc.pl

F  | http://www.facebook.com/MatiConsultingSzkolenia

Zamów szkolenie
Pobierz formularz zgłoszenia

           
Copyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+