3. Proces oceny kandydatów do pracy
Zapraszamy na szkolenie: 27.07.2019 Miejsce szkolenia: Warszawa Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych
Cena 840 zł brutto osoba
Cena szkolenia obejmuje:

Szkolenie, przerwy kawowe, zaświadczenie

TERMINARZ SZKOLENIA

 

15 lipca 2019 - Warszawa

22 lipca 2019 - Kraków

27 lipca 2019 - Warszawa

10 sierpnia 2019 - Kraków

Nocleg (wystarczy zaznaczyć opcję w karcie zgłoszeniowej)
Kolejne terminy szkoleń:
Profil uczestnika:

działy HR, właściciele, studenci, działy personalene


Opis szkolenia:


 

Celem szkolenia jest:

- przekazać wiedzę dotyczącą tworzenia profili kompetencji, opisów stanowisk i ogłoszeń o pracę

- zapoznać uczestników z ważniejszymi narzędziami do oceny kandydatów

- uświadomić uczestnikom znaczenie błędów poznawczych w ocenie potencjalnego pracownika

- przećwiczyć umiejętność obserwacji i prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej


 

Oczekiwane efekty:

uczestnik zna podstawowe narzędzia i metody weryfikacji kandydata do pracy, potrafi stworzyć profil kompetencji, rozumie znaczenie dobrania odpowiednich narzędzi do badania kompetencji.

Program szkolenia:

 
 

Ramowy opis przebiegu zajęć

 
 

Część wstępna
 

·         Wprowadzenie i integracja: symulacja rozmowy kwalifikacyjnej w parach.

·         Kogo szukamy, czyli etapy tworzenia profilu kompetencji oraz ogłoszenia.

 

Część właściwa

·         Kryzys w firmie – symulacja z dyskusją grupową oraz obserwacją – asesorzy.

 

Część końcowa

·         Omówienie i praktyczne zastosowania. Narzędzia Assessment/Development Centre (symulacje: gry biznesowe, rozmowy 1:1, testy kompetencyjne, testy psychologiczne, wywiad kompetencyjny/behawioralny, grupowe: dyskusja, indywidualne: przypadek, prezentacja, i inne)
 

·         Sesje AC/DC – praktyczne wskazówki. Rola i zadania asesora. Narzędzia i metody pracy oraz błędy poznawcze utrudniające pracę asesora.
 
Zgłoszenia:
www.szkolenia-mc.pl
e-mail: maticonsulting@szkolenia-mc.pl
tel. 600 43 33 71

Zamów szkolenie
Pobierz formularz zgłoszenia

           
Copyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+