3. Pracownik administracyjno-biurowy (zgłoś 2 osoby - trzecia osoba gratis)
Zapraszamy na szkolenie: 12-13.06.2019 Miejsce szkolenia: Poznań Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych (2 dni)
Cena 990 zł brutto osoba
Cena szkolenia obejmuje:

Szkolenie, przerwy kawowe, zaświadczenie

TERMINARZ SZKOLENIA


MAJ 2019

16-17 maja 2019 - Katowice

20-21 maja 2019 - Rzeszów

23-24 maja 2019 - Kraków

28-29 maja 2019 - Olsztyn

30-31 maja 2019 - Gdańsk

30-31 maja 2019 - Wrocław


CZERWIEC 2019

03-04 czerwca 2019 - Wrocław

05-06 czerwca 2019 - Warszawa

07-08 czerwca 2019 - Gdańsk

12-13 czerwca 2019 - Poznań

18-19 czerwca 2019 - Olsztyn

18-19 czerwca 2019 - Kraków

21-22 czerwca 2019 - Rzeszów

24-25 czerwca 2019 - Katowice

28-29 czerwca 2019 - Wrocław


LIPIEC 2019

02-03 lipca 2019 - Kraków

04-05 lipca 2019 - Warszawa

08-09 lipca 2019 - Gdańsk

10-11 lipca 2019 - Olsztyn

11-12 lipca 2019 - Poznań

15-16 lipca 2019 - Kraków

17-18 lipca 2019 - Rzeszów

26-27 lipca 2019 - Katowice

29-30 lipca 2019 - Wrocław

Nocleg (wystarczy zaznaczyć opcję w karcie zgłoszeniowej)
Kolejne terminy szkoleń:
Profil uczestnika:

osoby chcące przekwalifikować się, pracownicy administracji, pracownicy biur, właściciele małych, średnich i dużych firm, osoby bezrobotne, studenci, wszyscy zainteresowani, uczestnicy projektów unijnych


Opis szkolenia:


Celem szkolenia jest poznanie zasad i tajników pracy pracownika administracyjno-biurowego. Uczestnik pozna zasady przygotowywania korespondencji oraz jej obiegu, dekretowania, wpisywania do książki korespondencyjnej (ewidencjonowanie). Pozna rodzaje korespondencji m.in. korespondencję w sprawach osobowych, w sprawach finansowych, handlowych, transportowych czy administracyjnych. Podczas szkolenia uczy się jak planować i organizować pracę w biurze 
z wykorzystaniem terminarzy, planerów czy nowoczesnych środków pracy biurowej, które zostaną przedstawione podczas prezentacji mulimedialnej. Pozna zasady pracy w sekretariacie, zasady współpracy z szefem, planowania podróży służbowej czy przyjmowania delegacji krajowej czy zagranicznej. Podczas szkolenia nauczy się przygotowania zebrania wewnątrz firmy. Omówione zostaną również zagadnienia planowania pomieszczeń biurowych w tym sekretariatu oraz innych komórek organizacyjnych. Pozna zadania recepcyjne oraz asystenckie. Podczas szkolenia Uczestniczka pozna zasady prawidłowego wizerunku pracownika biurowego na który składa się: wygląd zewnętrzny, ubiór, sposób poruszania, sposób zachowania i sposób mówienia. Omówione zostaną zagadnienia przeprowadzenia archiwizacji dokumentów.   Wśród poznanej dokumentacji przeprowadzone zostaną ćwiczenia samodzielnego przygotowania korespondencji osobowej (fazy ABCD): faza przyjmowania do pracy, faza zatrudnienia pracownika, faza rozwiązania stosunku pracy; jak również samodzielnego przygotowania korespondencji w sprawach handlowych, takich jak propozycja nawiązania współpracy handlowej, oferta, zamówienie, reklamacja. Przedstawiony zostanie również szczegółowy schemat: gdzie może pracować pracownik administracyjno-biurowy. Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu: umiejętności samodzielnego prowadzenia biura, przepływem informacji
w zarządzaniu biurem, zasadami efektywnej komunikacji, kultury zawodu.


Program szkolenia:

1. Organizacja pracy biura
- charakterystyka pracy biurowej
- współpraca z szefem
- organizacja pracy w sekretariacie
- zadania sekretariatów
- przyjmowanie interesantów
- przyjmowanie i łączenie telefonów
- kontrola terminów
- obieg dokumentów
- przyjmowanie i wysyłanie korespondencji
- przechowywanie akt
- postępowanie z pismami niejawnymi
2.  Przepływ informacji w zarządzaniu biurem - środki techniczne i nie tylko  w pracy biurowej
-  informacja jako główny efekt pracy biurowej
- korespondencja w firmie
- zebranie jako forma wymiany informacji
- organizowanie wyjazdów służbowych
3. Zasady efektywnej komunikacji
- komunikacja werbalna i niewerbalna
- elementy składowe pism
- bariery porozumiewania się
4. Kultura zawodu pracownika biurowego
- image pracownika biurowego
- wizerunek pracownika biurowego: wygląd zewnętrzny, ubiór, podstawowe zasady ubioru panów i pań, sposób poruszania się, sposób zachowania się, sposób mówienia, fryzura, makijaż
- savoir-vivre w relacjach międzyludzkich
- wybrane zagadnienia etyki pracownika biurowego

Zamów szkolenie
Pobierz formularz zgłoszenia

           
Copyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+