2. Obsługa sekretariatu i biura (zgłoś 2 osoby - trzecia osoba gratis)
Zapraszamy na szkolenie: 10-11.06.2019 Miejsce szkolenia: Poznań Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe
Cena 1180 zł brutto
Cena szkolenia obejmuje:

Szkolenie, przerwy kawowe, zaświadczenie imienne

TERMINARZ SZKOLENIA

KWIECIEŃ 2019

16-17 kwietnia 2019 - Poznań

24-25 kwietnia 2019 - Kraków

29-30 kwietnia 2019 - Rzeszów


MAJ 2019

06-07 maja 2019 - Poznań

08-09 maja 2019 - Warszawa

10-11 maja 2019 - Łódź

16-17 maja 2019 - Katowice

20-21 maja 2019 - Rzeszów

23-24 maja 2019 - Kraków

30-31 maja 2019 - Gdańsk


CZERWIEC 2019

03-04 czerwca 2019 - Wrocław

05-06 czerwca 2019 - Warszawa

07-08 czerwca 2019 - Gdańsk

10-11 czerwca 2019 - Poznań

19-20 czerwca 2019 - Kraków

21-22 czerwca 2019 - Rzeszów

24-25 czerwca 2019 - Katowice

28-29 czerwca 2019 - Wrocław

Nocleg (wystarczy zaznaczyć opcję w karcie zgłoszeniowej)
Kolejne terminy szkoleń:
Profil uczestnika:

Sekretarki, asystentki, osoby pracujące w sekretariatach, działy obsługi klienta, pracujące w biurach, osoby indywidualne, osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby bezrobotne, studenci


Opis szkolenia:


Celem szkolenia: jest przygotowanie Uczestników do zarządzania  sekretariatem oraz przedstawienie zasad funkcjonowania biura, sekretariatu. Wizerunek sekretariatu tworzy wizerunek firmy. Sekretariat jest pierwszym punktem kontaktu z firmą i dalsza współpraca może zależeć od tego jak klient zostanie potraktowany podczas pierwszej rozmowy. Pracownicy sekretariatu mają często do czynienia
z klientami trudnymi, przenoszącymi na nich wiele negatywnych emocji. W czasie szkolenia nauczymy jak sobie radzić z kłopotliwymi sytuacjami i klientami. Dobra obsługa sekretariatu to również doskonała organizacja dnia pracy. Pokażemy konkretne rozwiązania związane z planowaniem zadań. Zdobędziesz umiejętność nawiązania pierwszego kontaktu. Rozszerzysz swoje umiejętności w zakresie efektywnej komunikacji w firmie. Poznasz specyfikę pracy biurowej i dowiesz się jakie są techniki
i zasady tworzenia pism. Szkolenie sprawi, że będzie lepiej planować, organizować i efektywniej wykorzystywać czas oraz właściwie dobierać formy komunikowania się z współpracownikami
i klientami. Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do pracy na stanowisku sekretarki, przedstawienie zasad funkcjonowania biura, sekretariatu.


Program szkolenia:

 

1. Wprowadzenie
- sekretariat - zasady jego funkcjonowania
- lokal biurowy
- warunki materialne pracy biurowej
- urządzenia techniczne łączności, komputery
- dokumentacja biurowa i jej obieg
- relacje z szefem


2. Nowoczesna sekretarka
Wizerunek sekretarki - asystentki:
- charakterystyka pracy sekretariatu
- miejsce pracy sekretarki
- sekretarka: jej cechy, wygląd, wykształcenie, umiejętności
3.Urządzenia biurowe, organizacyjne i przybory biurowe
Urządzenia biurowe:
- klasyfikacja środków technicznych
- środki techniki korespondencyjnej (maszyny do pisania, komputery, dyktafony, maszyny pomocnicze)
- urządzenia do reprografii (kopiarki, fotokopiarki)
- urządzenia liczące
- komputery
- urządzenia ewidencyjne i inne przybory


4.Przybory i materiały biurowe
- charakterystyka przyborów i materiałów biurowych
- formy papieru (w mm)


5. Organizacja obiegu pism
- dokumentacja biurowa i jej rodzaje
- znaczenie i zasady właściwego obiegu pism
- systemy kancelaryjny
6.Korespondencja w firmie
- co to jest korespondencja ? Rodzaje
- korespondencja występująca w firmie
- prawidłowe czynności w związku z przyjmowaniem, wysyłaniem korespondencji
kalendarze, organizatory - czas pracy

7.Prowadzenie korespondencji i jej przechowywanie
- czynności wykonywane przy przyjmowaniu pism
- czynności wykonywane przy wysyłaniu pism
- przechowywanie akt i klasyfikacja archiwalna
8.Pisma - charakterystyka. Redagowanie pism
- elementy składowe pisma i zasady ich rozmieszczania (data, adresowanie, rozpoczynanie pism, akapit, zwrot kończący pismo)
- adresowanie kopert
- protokoły, pisma przewodnie, zaświadczenia, zaproszenia, sprawozdania
9.Zarządzanie czasem
- terminarze (kalendarze)
- organizowanie zebrań
- przyjmowanie interesantów, delegacji
- przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych

Zamów szkolenie
Pobierz formularz zgłoszenia

           
Copyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+