3. Pracownik administracyjno-biurowy (zgłoś 2 osoby - trzecia osoba gratis)
Zapraszamy na szkolenie: 19-20.06.2019 Miejsce szkolenia: Kraków Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych
Cena 1100 zł brutto
Cena szkolenia obejmuje:

Szkolenie, przerwy kawowe, zaświadczenie

TERMINARZ SZKOLENIA


KWIECIEŃ 2019

11-12 kwietnia 2019 - Katowice

16-17 kwietnia 2019 - Poznań

24-25 kwietnia 2019 - Kraków

24-25 kwietnia 2019 - Rzeszów

29-30 kwietnia 2019 - Wrocław


MAJ 2019

06-07 maja 2019 - Poznań

08-09 maja 2019 - Warszawa

09-10 maja 2019 - Olsztyn

10-11 maja 2019 - Łódź

16-17 maja 2019 - Katowice

20-21 maja 2019 - Rzeszów

23-24 maja 2019 - Kraków

30-31 maja 2019 - Gdańsk


CZERWIEC 2019

03-04 czerwca 2019 - Wrocław

05-06 czerwca 2019 - Warszawa

05-06 czerwca 2019 - Olsztyn

07-08 czerwca 2019 - Gdańsk

10-11 czerwca 2019 - Poznań

19-20 czerwca 2019 - Kraków

21-22 czerwca 2019 - Rzeszów

24-25 czerwca 2019 - Katowice

28-29 czerwca 2019 - Wrocław

Nocleg (wystarczy zaznaczyć opcję w karcie zgłoszeniowej)
Kolejne terminy szkoleń:
Profil uczestnika:

osoby chcące przekwalifikować się, pracownicy administracji, pracownicy biur, właściciele małych, średnich i dużych firm, osoby bezrobotne, studenci, wszyscy zainteresowani, Uczestnicy projektów unijnych


Opis szkolenia:


Celem szkolenia jest poznanie zasad i tajników pracy pracownika administracyjno-biurowego. Uczestnik pozna zasady przygotowywania korespondencji oraz jej obiegu, dekretowania, wpisywania do książki korespondencyjnej (ewidencjonowanie). Pozna rodzaje korespondencji m.in. korespondencję w sprawach osobowych, w sprawach finansowych, handlowych, transportowych czy administracyjnych. Podczas szkolenia uczy się jak planować i organizować pracę w biurze
z wykorzystaniem terminarzy, planerów czy nowoczesnych środków pracy biurowej, które zostaną przedstawione podczas prezentacji mulimedialnej. Pozna zasady pracy w sekretariacie, zasady współpracy z szefem, planowania podróży służbowej czy przyjmowania delegacji krajowej czy zagranicznej. Podczas szkolenia nauczy się przygotowania zebrania wewnątrz firmy. Omówione zostaną również zagadnienia planowania pomieszczeń biurowych w tym sekretariatu oraz innych komórek organizacyjnych. Pozna zadania recepcyjne oraz asystenckie. Podczas szkolenia Uczestniczka pozna zasady prawidłowego wizerunku pracownika biurowego na który składa się: wygląd zewnętrzny, ubiór, sposób poruszania, sposób zachowania i sposób mówienia. Omówione zostaną zagadnienia przeprowadzenia archiwizacji dokumentów.   Wśród poznanej dokumentacji przeprowadzone zostaną ćwiczenia samodzielnego przygotowania korespondencji osobowej (fazy ABCD): faza przyjmowania do pracy, faza zatrudnienia pracownika, faza rozwiązania stosunku pracy; jak również samodzielnego przygotowania korespondencji w sprawach handlowych, takich jak propozycja nawiązania współpracy handlowej, oferta, zamówienie, reklamacja. Przedstawiony zostanie również szczegółowy schemat: gdzie może pracować pracownik administracyjno-biurowy. Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu: umiejętności samodzielnego prowadzenia biura, przepływem informacji w zarządzaniu biurem, zasadami efektywnej komunikacji, kultury zawodu.


Program szkolenia:

1. Organizacja pracy biurowej:

- obsługa administracyjna jednostek organizacyjnych

- charakterystyka pracy biurowej

- współpraca z szefem

- organizacja pracy w sekretariacie

- zadania sekretariatów

- przyjmowanie interesantów

- przyjmowanie i łączenie telefonów

- kontrola terminów

- obieg dokumentów

- system dziennikowy 

- przyjmowanie i wysyłanie korespondencji

- przechowywanie akt

- postępowanie z pismami niejawnymi

- ochrona danych osobowych

 2. Przepływ informacji w zarządzaniu biurem

- informacja jako główny efekt pracy biurowej

- sieć komputerowa

- poczta elektroniczna

- telefony

- nośniki informacji

- korespondencja w firmie

zebranie jako forma wymiany informacji

 3. Zasady efektywnej komunikacji

- komunikacja werbalna i niewerbalna

- prezentujemy siebie

elementy składowe pisma i zasady ich rozmieszczania

- skracanie wyrazów w korespondencji

- bariery porozumiewania się: zewnętrzne i wewnętrzne

 4. Kultura zawodu:

- image pracownika biurowego

- wizerunek pracownika biurowego: wygląd zewnętrzny, ubiór, podstawowe zasady ubioru panów i pań– pracowników biurowych, sposób poruszania się, sposób zachowania się, sposób mówienia, fryzura, makijaż, 

- savoir-vivre w relacjach międzyludzkich: punktualność, witanie się, przedstawianie, zajmowanie miejsc 
w pomieszczeniach, prowadzenie rozmów, zajmowanie miejsc w samochodzie, telefony,


- wybrane zagadnienia etyki pracownika biurowego

- kultura organizacyjna przedsiębiorstwa

- kontakty z kolegami i przełożonymi
- patologiczne zjawiska w miejscu pracy

Zamów szkolenie
Pobierz formularz zgłoszenia

           
Copyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+