8. Profesjonalna obsługa pacjenta - szkolenie dla recepcjonistek medycznych
Zapraszamy na szkolenie: 12.03.2019 Miejsce szkolenia: Kraków Czas trwania szkolenia: 1 dzień szkoleniowy (8 godzin dydaktycznych)
Cena 840 zł brutto
Cena szkolenia obejmuje:

Szkolenie, przerwy kawowe, zaświadczenie imienne

 

TERMINARZ SZKOLENIA

 

STYCZEŃ

09 stycznia 2019 - Poznań

09 stycznia 2019 - Kraków

11 stycznia 2019 - Katowice

16 stycznia 2019 - Gdańsk

18 stycznia 2019 - Rzeszów

23 stycznia 2019 - Wrocław

25 stycznia 2019 - Warszawa

31 stycznia 2019 - Łódź


LUTY

06 lutego 2019 - Kraków

07 lutego 2019 - Łódź

08 lutego 2019 - Katowice

16 lutego 2019 - Rzeszów

20 lutego 2019 - Warszawa

22 lutego 2019 - Poznań

27 lutego 2019 - Wrocław


MARZEC

06 marca 2019  - Katowice

07 marca 2019 - Gdańsk

12 marca 2019 - Kraków

19 marca 2019 - Rzeszów

21 marca 2019 - Wrocław

23 marca 2019 - Poznań

27 marca 2019 - Łódź

Nocleg (wystarczy zaznaczyć opcję w karcie zgłoszeniowej)
Kolejne terminy szkoleń:
Profil uczestnika:

Jednostki usług zdrowotnych, szpitale, ośrodki zdrowia, kliniki. Osoby: lekarze, pielęgniarki, działy marketingowe jednostek usług zdrowotnych, inne osoby zainteresowane. Szkolenie przeznaczone dla pracowników będących 
w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Adresaci szkolenia to recepcjonistki, rejestratorki w punktach medycznych takich jak przychodnie, szpitale, kliniki itp.


Opis szkolenia:


Rejestratorka medyczna jest zawodem o charakterze biurowym. Celem pracy rejestratorki medycznej jest przyjmowanie zgłoszeń pacjentów, umawianie terminów świadczenia usług medycznych, kierowanie pacjentów do właściwych pracowników i placówek służby zdrowia oraz prowadzenie dokumentacji medycznej osób objętych opieką. Miejscem pracy rejestratorki medycznej jest pomieszczenie rejestracji w zakładach opieki zdrowotnej (klinika, szpital, oddział, przychodnia lekarska, przychodnia stomatologiczna, laboratorium. Ze względu na kontakt z chorymi ludźmi i ich problemami zdrowotnymi praca na tym stanowisku wymaga podstawowoej wiedzy medycznej i odporności psychicznej. Z uwagi na specyfikę pracy prezentujemy dla Państwa program poniżej. 

Priorytetowym celem szkolenia jest nabycie umiejętności prowadzenie rozmowy z pacjentem, podniesienie standardu obsługi, podniesienie własnej motywacji do pracy oraz budowanie pozytywnego wizerunku placówki poprzez profesjonalną obsługę pacjenta.  

Cele szczegółowe:

- poznanie czynników profesjonalnej obsługi pacjenta

- rozwój umiejętności komunikowania się z pacjentem

- poznanie zasad prezentowania własnej placówki w kontekście budowania pozytywnego wizerunku

 Oczekiwane rezultaty:

- poprawa relacji pacjent-rejestracja

- umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach z pacjentem

- podkreślenie wartości pracy w rejestracji

- rejestracja jako wizytówka 

Program szkolenia:

1. Prezentacja oferty-usług w rozmowie z pacjentem:
- usługi/produkty placówki - moja wiedza
- prezentacja produktu/usługi - pochwały - cechy - korzyści
- dlaczego warto z Państwa placówką współpracować
- prezentacja pozycjonująca
 
2. Obsługa trudnego pacjenta - telefoniczna, mailowa i bezpośrednia
- model rozmowy wychodzącej i przychodzącej
- przygotowanie do rozmowy
- profesjonalna obsługa pacjenta
- komunikacja werbalna i niewerbalna
- charakterystyka pracy recepcjonistki medycznej
- zarządzanie i organizacja sekretariatu medycznego
- czego oczekuje pacjent?
- pro-kliencki model obsługi
- błędy w kontakcie z pacjentem
- trudne sytuacje w obsłudze
- korzyści doskonałej obsługi
- ocena umiejętności prowadzenia rozmów telefonicznych z pacjentem

Zamów szkolenie
Pobierz formularz zgłoszenia

           
Copyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+