Zarządzanie czasem - planowane i organizowanie pracy własnej
Zapraszamy na szkolenie: 23.03.2019 Miejsce szkolenia: Poznań Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
Cena 550 zł brutto
Cena szkolenia obejmuje:

Szkolenie, przerwy kawowe, zaświadczenie imienne


TERMINARZ SZKOLENIA

 

STYCZEŃ

09 stycznia 2019 - Poznań

09 stycznia 2019 - Kraków

11 stycznia 2019 - Katowice

16 stycznia 2019 - Gdańsk

18 stycznia 2019 - Rzeszów

23 stycznia 2019 - Wrocław

25 stycznia 2019 - Warszawa

31 stycznia 2019 - Łódź


LUTY

06 lutego 2019 - Kraków

07 lutego 2019 - Łódź

08 lutego 2019 - Katowice

16 lutego 2019 - Rzeszów

20 lutego 2019 - Warszawa

22 lutego 2019 - Poznań

27 lutego 2019 - Wrocław


MARZEC

06 marca 2019 - Katowice

07 marca 2019 - Gdańsk

12 marca 2019 - Kraków

19 marca 2019 - Rzeszów

21 marca 2019 - Wrocław

23 marca 2019 - Poznań

27 marca 2019 - Łódź

Nocleg (wystarczy zaznaczyć opcję w karcie zgłoszeniowej)
Kolejne terminy szkoleń:
Profil uczestnika:

kierownicy, dyrektorzy, managerowie, przedsiębiorcy, osoby bezrobotne, pracownicy działów handlowych, działów sprzedaży, inne osoby


Opis szkolenia:


Celem szkolenia jest poznanie praktycznych elementów dotyczących zwiększenia efektywności a tym samym zwiększenia wydajności wykonywanych czynności w życiu zawodowym oraz życiu osobistym.
 
Korzyści dla Uczestników:
- nabycie wiedzy dotyczących złych nawyków występujących w życiu - dotyczących „pożeraczy czasu”
- poznanie metod planowania czasu
- uporządkowanie codziennych, tygodniowych, miesięcznych rocznych zadań
- nabycie umiejętności lepszej organizacji pracy
- skuteczniejsza realizacja zaplanowanych zadań
- poznanie korzyści wynikających z lepszego zarządzania czasem
 
Celem szkolenia jest uświadomienie sobie czym jest „złoty czas”. Uczestnicy wykonują analizę czynności i czasu ich trwania, oraz wszelkich zakłóceń, które powodują nieefektywność działań. Poznają zasady straconego czasu oraz porządkują przyczyny strat czasu. Poznają pożeracze czasu i szukają sposobów ich rozwiązania. Podczas szkolenia omówione zostaną reguły planowania czasu, zaczynając od ustalenia celu, co oznacza określenie celu. W tej części omówiona zostaje: wizja życiowych pragnień oraz podział celów na cele prywatne i zawodowe. Aby realizować cele musimy znać elementy jakie są nam potrzebne (wiedza zawodowa, techniki pracy) – to również zostanie zaprezentowane w tej części ćwiczeń. Wykonywana jest analiza profilu osobowości aby uświadomić sobie nad czym pracować aby lepiej wykorzystywać czas i realizować cele. Kolejnym elementem szkolenia jest plan życia i kariery. Omówione zostaną zasadnicze reguły planowania czasu oraz nawyki dotyczące planowania. Wyjaśnimy czym są zasady i metody: ABC, 60:40, metoda planowania ALPEN oraz wykonamy zadanie planowania od wieloletniego do pojedynczego dnia.Końcowym elementem będą zagadnienia dotyczące właściwych zasad korzystania z terminarza oraz organizacja pracy.Zarówno poszczególne osoby, jak i całe działy rozliczane są z efektywności pracy. Zarządzanie czasem jest konsekwentnym i zorientowanym na cele stosowaniem w praktyce sprawdzonych technik pracy w taki sposób, że kierowanie samym sobą i swoim otoczeniem  odbywa się bez trudu, a otrzymany do dyspozycji czas jest wykorzystany sensownie i optymalnie. Szkolenie pomoże Państwu w organizacji codziennego życia. Szkolenie dla wszystkich tych, którzy żyją w ciągłym pędzie, ciągle brakuje im czasu na wszystko. Szkolenie przeznaczone dla pracowników firm handlowych, produkcyjnych, usługowych. Dla przedstawicieli handlowych. Szkolenie dla menedżerów, właścicieli firm oraz osób, które zainteresowane są planowaniem i organizowaniem czasu własnego. 

Program szkolenia:

 
1. Dlaczego zarządzanie czasem...?
- analiza straconego czasu
- analiza „pożeraczy czasu” 
- rola zarządzania własnym czasem (krąg reguł) 
- znaczenie określania celu
- określenie celu
- wizja życiowych pragnień
- krzywa osiągnięć
- życiowe pragnienia i cele - zbiór celów

2. Formułowanie celu 
- podstawy planowania 
- plan życia
- plan kariery

3. Zasady i reguły planowania czasu: reguła 60:40 oraz świeża głowa
- nawyki dotyczące planowania
- analiza ABC Zasada Pareto (reguła 80:20)
- umiejętność gospodarowania czasem

4. System planowania czasu
- plan wieloletni
- plan roczny
- plan kwartalny
- plan tygodniowy
- plan dzienny
- planowanie czasu za pomocą metody ALPEN

5. Analiza wykorzystania czasu
- dokładny plan dnia
- podział czasu
- efektywne wykorzystanie czasu
- korzystanie z terminarza
- organizacja pracy
- rozmowy telefoniczne
Zamów szkolenie
Pobierz formularz zgłoszenia

           
Copyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+