Pracownik administracyjno-biurowy (zgłoś 2 osoby - trzecia osoba gratis)
Zapraszamy na szkolenie: 11-12.03.2019 Miejsce szkolenia: Kraków Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych (2 dni)
Cena 1180 zł brutto
Cena szkolenia obejmuje:

Szkolenie, przerwy kawowe, zaświadczenie imienne


TERMINARZ SZKOLENIA

 

STYCZEŃ

08-09 stycznia 2019 - Poznań

08-09 stycznia 2019 - Kraków

10-11 stycznia 2019 - Katowice

15-16 stycznia 2019 - Gdańsk

17-18 stycznia 2019 - Rzeszów

22-23 stycznia 2019 - Wrocław

24-25 stycznia 2019 - Warszawa

30-31 stycznia 2019 - Łódź


LUTY

05-06 luty 2019 - Kraków

06-07 luty 2019 - Łódź

07-08 luty 2019 - Katowice

15-16 luty 2019 - Rzeszów

19-20 luty 2019 - Warszawa

21-22 luty 2019 - Poznań

26-27 luty 2019 - Wrocław


MARZEC 

05-06 marca 2019 - Katowice

06-07 marca 2019 - Gdańsk

11-12 marca 2019 - Kraków

18-19 marca 2019 - Rzeszów

20-21 marca 2019 - Wrocław

22-23 marca 2019 - Poznań

26-27 marca 2019 - Łódź

Nocleg (wystarczy zaznaczyć opcję w karcie zgłoszeniowej)
Kolejne terminy szkoleń:
Profil uczestnika:

osoby chcące przekwalifikować się, pracownicy administracji, pracownicy administracji, księgowości, obsługi biur, pracownicy biur, właściciele małych, średnich i dużych firm, osoby bezrobotne, studenci, wszyscy zainteresowani


Opis szkolenia:


Celem szkolenia jest poznanie zasad i tajników pracy pracownika administracyjno-biurowego. Uczestniczka pozna zasady przygotowywania korespondencji oraz jej obiegu, dekretowania, wpisywania do książki korespondencyjnej (ewidencjonowanie). Pozna rodzaje korespondencji m.in. korespondencję w sprawach osobowych, w sprawach finansowych, handlowych, transportowych czy administracyjnych. Podczas szkolenia uczy się jak planować 
i organizować pracę w biurze z wykorzystaniem terminarzy, planerów czy nowoczesnych środków pracy biurowej, które zostaną przedstawione podczas prezentacji mulimedialnej. Pozna zasady pracy w sekretariacie, zasady współpracy z szefem, planowania podróży służbowej czy przyjmowania delegacji krajowej czy zagranicznej. Podczas szkolenia nauczy się przygotowania zebrania wewnątrz firmy. Omówione zostaną również zagadnienia planowania pomieszczeń biurowych w tym sekretariatu oraz innych komórek organizacyjnych. Pozna zadania recepcyjne oraz asystenckie. Podczas szkolenia Uczestniczka pozna zasady prawidłowego wizerunku pracownika biurowego na który składa się: wygląd zewnętrzny, ubiór, sposób poruszania, sposób zachowania i sposób mówienia. Omówione zostaną zagadnienia przeprowadzenia archiwizacji dokumentów.   Wśród poznanej dokumentacji przeprowadzone zostaną ćwiczenia samodzielnego przygotowania korespondencji osobowej (fazy ABC): faza przyjmowania do pracy, faza zatrudnienia pracownika, faza rozwiązania stosunku pracy; jak również samodzielnego przygotowania korespondencji w sprawach handlowych, takich jak propozycja nawiązania współpracy handlowej, oferta, zamówienie, reklamacja. Przedstawiony zostanie również szczegółowy schemat: gdzie może pracować pracownik administracyjno-biurowy. Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu: umiejętności samodzielnego prowadzenia biura, przepływem informacji w zarządzaniu biurem, zasadami efektywnej komunikacji, kultury zawodu.


Program szkolenia:

 

1. Organizacja pracy biurowej:

- obsługa administracyjna jednostek organizacyjnych

- charakterystyka pracy biurowej

- współpraca z szefem

- organizacja pracy w sekretariacie

- zadania sekretariatów

- przyjmowanie interesantów

- przyjmowanie i łączenie telefonów

- kontrola terminów

- obieg dokumentów

- system kancelaryjny: dziennikowy i bezdziennikowy

- przyjmowanie i wysyłanie korespondencji

- przechowywanie akt

- postępowanie z pismami niejawnymi

- ochrona danych osobowych

2. Przepływ informacji w zarządzaniu biurem

- informacja jako główny efekt pracy biurowej

- sieć komputerowa

- poczta elektroniczna

- telefony

- nośniki informacji

- korespondencja 

- zebranie jako forma wymiany informacji

3. Kultura zawodu:

- image pracownika biurowego

- wizerunek pracownika biurowego: wygląd zewnętrzny, ubiór, podstawowe zasady ubioru panów i pań– pracowników biurowych, sposób poruszania się, sposób zachowania się, sposób mówienia, fryzura, makijaż, 

- savoir-vivre w relacjach międzyludzkich: punktualność, witanie się, przedstawianie, zajmowanie miejsc 
w pomieszczeniach, prowadzenie rozmów, zajmowanie miejsc w samochodzie, telefony,

- wybrane zagadnienia etyki pracownika biurowego

- kultura organizacyjna przedsiębiorstwa

Zamów szkolenie
Pobierz formularz zgłoszenia

           
Copyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+