6. Budowanie silnej marki luksusowej. Marketing prod./usług luksusowych (zgłoś 3 osoby - czwarta osoba gratis)
Zapraszamy na szkolenie: 21-22.02.2019 Miejsce szkolenia: Kraków Czas trwania szkolenia: 16 godzin
Cena 1980 zł brutto
Cena szkolenia obejmuje:

Szkolenie, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie imienne

 

TERMINARZ SZKOLENIA


LUTY  

21-22 luty 2019


MARZEC 

21-22 marca 2019


Nocleg (wystarczy zaznaczyć opcję w karcie zgłoszeniowej)
Kolejne terminy szkoleń:
Profil uczestnika:

Szkolenie jest dedykowane osobom zajmującym się markami/produktami/usługami premium.

PR manager

Marketing manager

Brand manager

Specjalista ds. komunikacji

osoby pełniące powyższe funkcje w organizacji, kadra zarządzająca marką luksusową


Opis szkolenia:


 

Szkolenie, którego celem jest przygotowanie uczestników pod względem praktycznym - merytorycznym do samodzielnego prowadzenia działąń marketingowych. Uczestnicy poznają narzędzia i metody pracy z produktami luksusowymi.  Uczęstnicy dzięki szkoleniu poznają najnowsze trendy w marketingu produktów premium oraz będą opracowywali skrócony plan swoich przyszłych działań marketingowych. 

Metody pracy: case study, warsztaty, burze mózgów, ćwiczenia indywidualne, grupowedyskusję, warsztaty

Program szkolenia:

 

Wstęp do marketingu produktów premium

Istota oraz klasyfikacja produktów i marek luksusowych. Charakterystyka dóbr luksusowych (wyroby jubilerskie, wina, samochody, futra, dzieła sztuki, inne). Rynek dóbr luksusowych na świecie i w Polsce.

Metody pracy: dyskusja, burza mózgów, ćwiczenie - charakterystyka mojego produktu.


Konsument produktów premium

Kim jest klient produktów luksusowych, co go charakteryzuje - typologia.

Specyfika obsługi klienta luksusowego.

Motywy zakupowe oraz potrzeby klienta.

Psychologia zachowań zakupowych nabywców dóbr luksusowych. 

Metody pracy: dyskusja, burza mózgów, ćwiczenia w grupach, ćwiczenie - segmentacja, ćwiczenie - typowe potrzeby
i motywy zakupowe segmentu, ćwiczenie - typologia klienta. Marketing produktów premuim

Specyfika marketingu usług luksusowych

Lifestyle marketing jako jeden ze sposobów kreowania marki luksusowej

Metody pracy: dyskusja, burza mózgów, ćwiczenia w grupach, ćwiczenia - lifestyle marketing.Opracowanie koncepcji marki luksusowej:

Marketing mix w segmencie dóbr luksusowych - 8P

Kreowanie produktu

Kształtowanie cen - właściwe pozycjonowanie marki luksusowej

Ustalanie strategii dystrybucji

Promocja produktów premium:

- komunikacja marketingowa marek luksusowych

- reklama i jej różne formy jako narzędzia promocji marek luksusowych

- opracowanie kreatywnych założeń promocji marek luksusowych

Alianse marketingowe - jak je efektywnie wykorzystywać

Narzędzia kreowania i wzmacniania marki luksusowej

Tworzenie planu marketingowego marki luksusowej

Metody pracy: dyskusja, burza mózgów, ćwiczenia w grupach, ćwiczenie - branding, ćwiczenie - pricing, ćwiczenie - 8P, case study - trendy w reklamie produktów premium, ćwiczenie - alianse marketingowe, ćwiczenie - plan marketingowy.


Nowoczesne formy marketingu

Marketing partyzancki i jego formy a kształtowanie wizerunku marki premium

Działania w social media - formy oraz sposoby działań marketingowych promujących marki luksusowe w mediach społecznościowych

Metody pracy: dyskusja, burza mózgów, ćwiczenia w grupach, case study - przykłady działań z zakresu marketingu partyzanckiego w segmencie premium, ćwiczenie - moje partyzanckie działania, case study - przykłądy działań
z zakresu social media w segmencie premium (dobre praktyki), ćwiczenie - plan działań w social media.Działania z zakresu public relations jako sposób na budowanie silnego produktu luksusowego

Public relations jako narzędzie kreowania marek luksusowych

Ambasador marki - jak go właściwie wybrać, według jakich kryteriów

Znaczenie CSR w kreowaniu wizerunku marek luksusowych

Sponsoring jako forma promocji marek luksusowych

Działania z zakresu E-PR

Media relationd jako sposób budowania silnego i spójnego wizerunku produktu premuium

Skuteczne zarządzanie sytuacją kryzysową

Metody pracy: dyskusja, burza mózgów, ćwiczenia w grupach, case study - przykłądy działań z zakresu public relations w segmencie premium, ćwiczenie - strategia PR, case study - przykłądy działań z zakresu e-PR, case study - przykłady działań z zakresu media relations (z uwzględnieniem blogerów/vlogerów), case study - przykłądy informacji prasowych wysyłanych do mediów (dobre i złe praktyki), ćwiczenie - książka kryzyskowa.
 

Zamów szkolenie
Pobierz formularz zgłoszenia

           
Copyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+