Profesjonalna obsługa klienta w banku (zgłoś 2 osoby - trzecia osoba gratis)
Zapraszamy na szkolenie: 26-27.02.2019 Miejsce szkolenia: Wrocław Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych (2 dni)
Cena 1480 zł brutto osoba
Cena szkolenia obejmuje:

 

Szkolenie, przerwy kawowe, zaświadczenie imienne


TERMINARZ SZKOLEŃ

 

LISTOPAD 

14-15 listopada 2018 - Łódź

20-21 listopada 2018 - Warszawa

22-23 listopada 2018 - Katowice

27-28 listopada 2018 - Karpacz


GRUDZIEŃ

04-05 grudnia 2018 - Kraków

04-05 grudnia 2018 - Rzeszów

06-07 grudnia 2018 - Katowice

11-12 grudnia 2018 - Warszawa

13-14 grudnia 2018 - Poznań

18-19 grudnia 2018 - Gdańsk

20-21 grudnia 2018 - Wrocław


STYCZEŃ

08-09 stycznia 2019 - Poznań

10-11 stycznia 2019 - Kraków

10-11 stycznia 2019 - Katowice

15-16 stycznia 2019 - Gdańsk

17-18 stycznia 2019 - Rzeszów

22-23 stycznia 2019 - Wrocław

24-25 stycznia 2019 - Warszawa

30-31 stycznia 2019 - Łódź


LUTY

05-06 luty 2019 - Kraków

06-07 luty 2019 - Łódź

07-08 luty 2019 - Katowice

15-16 luty 2019 - Rzeszów

19-20 luty 2019 - Warszawa

21-22 luty 2019 - Poznań

 

26-27 luty 2019 - Wrocław

Nocleg (wystarczy zaznaczyć opcję w karcie zgłoszeniowej)
Kolejne terminy szkoleń:
Profil uczestnika:

pracownicy banków bezpośredniej i pośredniej obsługi klienta, inne zainteresowane osoby, sektor finansowy


Opis szkolenia:


Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników bezpośredniej i pośredniej obsługi banku do pracy z trudnym Klientem. Podczas szkolenia omówione zostaną dwa najważniejsze moduły dotyczące: treningu sprzedażowego oraz treningu postawy sprzedawcy – doradcy klienta. W pierwszym module treningu sprzedażowego uwzględniono takie zagadnienia jak rozpoznanie potrzeb oraz oczekiwań klienta. Zaprezentowane będą takie elementy w jaki sposób nawiązać kontakt z klientem, jakie zadać klientowi pytanie aby precyzyjnie poznać Jego potrzeby. Poprzez umiejętnie zadane pytanie poznamy problemy z jakimi przychodzi klient. Czy mamy trudnych klientów czy tylko trudne sytuacje nierozwiązanych problemów? W treningu sprzedażowym zwrócimy uwagę na aspekty komunikacji z klientem: aktywnego słuchania, komunikacji werbalnej i niewerbalnej. W module pierwszym omówimy takie kwestie jak prezentacja oferty. Czy oby na pewno wiemy jak zaprezentować ofertę? Jakie czynniki są czynnikami decydującymi o profesjonalizmie oferty? Klient może zgłosić zastrzeżenia, jeżeli tak to jakie? I na czym polega zamykanie procesu sprzedaży – to ostatnie zagadnienie poruszane podczas pierwszego dnia szkolenia. Drugi moduł szkoleniowy dotyczy postawy sprzedawcy – doradcy banku. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące cyklu doświadczenia kupującego czyli tzw. moduł UDI. Uczestnicy nauczą się jak planować swoją pracę i realizować plany sprzedażowe. Co składa się na sukces banku? Sukces banku to między innymi sukces doradcy – sprzedawcy. Jego profesjonalizm, oddanie, odporność na stres, właściwa postawa, pozytywne nastawienie do świata – to sukces działów sprzedażowych banku. Zapraszamy. 

Program szkolenia:

 
Moduł Trening sprzedażowy
1. Specyfikacja rozmowy sprzedażowej w banku - psychologia obsługi
- rozpoznanie potrzeb oraz oczekiwań klienta banku
- nawiąznaie kontaktu z klientem
- pytania w skutecznej sprzedaży: pytania otwarte, zamknięte, precyzujące na etapie rozpoznania potrzeb
- z jakim problemem przychodzi trudny Klient?
- zasady aktywnego słuchania
- zasady savoir-vivre
- komunikacja werbalna i niewerbalna
2. Prezentacja oferty
- cechy i predyspozycje obsługi w banku: moja wiedza o usłudze
- cechy, pochwały, korzyści
- dostosowanie prezentacji do indywidualnych oczekiwań Klienta banku
- utrzymywanie kontaktów z dotychczasowymi Klientami
- zastrzeżenia
- zamykanie sprzedaży - podsumowanie ustaleń


Moduł Trening postawy sprzedawcy - doradcy banku
1. Udana relacja z klientem
- sprawna komunikacja i budowanie dobrych relacji z Klientem UDI cykl doświadczeń kupującego

- planowanie pracy sprzedawcy - zarządzanie czasem - plan sprzedaży - rzetelna informacja
2. Sukces doradcy a konkurencyjność banku

- sukces doradcy - sukces banku
- działanie pod wpływem stresu w pracy
- czytanie ze zrozumieniem

- kreatywność w codziennej pracy: budowanie zespołu, współdziałanie
- moje pozytywne nastawienie do świata

Zamów szkolenie
Pobierz formularz zgłoszenia

           
Copyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+