9. Profesjonalna obsługa pacjenta - szkolenie dla recepcjonistek medycznych
Zapraszamy na szkolenie: 26.02.2019 Miejsce szkolenia: Wrocław Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych
Cena 840 zł brutto osoba
Cena szkolenia obejmuje:

Szkolenie, przerwy kawowe, zaświadczenie imienne


TERMINARZ SZKOLENIA

 

LISTOPAD

15 listopada 2018 - Łódź

15 listopada 2018 - Gdańsk

19 listopada 2018 - Zielona Góra

20 listopada 2018 - Warszawa

22 listopada 2018 - Katowice

24 listopada 2018 - Kraków

27 listopada 2018 - Karpacz


GRUDZIEŃ 

04 grudzień 2018 - Kraków

04 grudzień 2018 - Rzeszów

06 grudzień 2018 - Katowice

10 grudzień 2018 - Szczecin

11 grudzień 2018 - Warszawa

13 grudzień 2018 - Poznań

17 grudzień 2018 - Łódź

18 grudzień 2018 - Gdańsk

20 grudzień 2018 - Wrocław


STYCZEŃ

08 stycznia 2019 - Poznań

09 stycznia 2019 - Kraków

10 stycznia 2019 - Katowice

14 stycznia 2019 - Szczecin

21 stycznia 2019 - Łódź

22 stycznia 2019 - Wrocław

24 stycznia 2019 - Warszawa

30 stycznia 2019 - Łódź

 

LUTY 2019

05 luty 2019 - Kraków

06 luty 2019 - Łódź

07 luty 2019 - Katowice

11 luty 2019 - Szczecin

15 luty 2019 - Rzeszów

18 luty 2019 - Gdańsk

19 luty 2019 - Warszawa

21 luty 2019 - Poznań

26 luty 2019 - Wrocław

Nocleg (wystarczy zaznaczyć opcję w karcie zgłoszeniowej)
Kolejne terminy szkoleń:
Profil uczestnika:

Jednostki usług zdrowotnych, szpitale, ośrodki zdrowia, kliniki. Osoby: lekarze, pielęgniarki, działy marketingowe jednostek usług zdrowotnych, inne osoby zainteresowane. Szkolenie przeznaczone dla pracowników będących 
w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Adresaci szkolenia to recepcjonistki, rejestratorki w punktach medycznych takich jak przychodnie, szpitale, kliniki itp.


Opis szkolenia:


 

Rejestratorka medyczna jest zawodem o charakterze biurowym. Celem pracy rejestratorki medycznej jest przyjmowanie zgłoszeń pacjentów, umawianie terminów świadczenia usług medycznych, kierowanie pacjentów do właściwych pracowników i placówek służby zdrowia oraz prowadzenie dokumentacji medycznej osób objętych opieką. Miejscem pracy rejestratorki medycznej jest pomieszczenie rejestracji w zakładach opieki zdrowotnej (klinika, szpital, oddział, przychodnia lekarska, przychodnia stomatologiczna, laboratorium. Ze względu na kontakt z chorymi ludźmi i ich problemami zdrowotnymi praca na tym stanowisku wymaga podstawowoej wiedzy medycznej i odporności psychicznej. Z uwagi na specyfikę pracy prezentujemy dla Państwa program poniżej. 

Priorytetowym celem szkolenia jest nabycie umiejętności prowadzenie rozmowy z pacjentem, podniesienie standardu obsługi, podniesienie własnej motywacji do pracy oraz budowanie pozytywnego wizerunku placówki poprzez profesjonalną obsługę pacjenta.  

Cele szczegółowe:

- poznanie czynników profesjonalnej obsługi pacjenta

- rozwój umiejętności komunikowania się z pacjentem

- poznanie zasad prezentowania własnej placówki w kontekście budowania pozytywnego wizerunku

 Oczekiwane rezultaty:

- poprawa relacji pacjent-rejestracja

- umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach z pacjentem

- podkreślenie wartości pracy w rejestracji

- rejestracja jako wizytówka 

Program szkolenia:

 
1. Prezentacja oferty-usług w rozmowie z pacjentem:
- usługi/produkty placówki - moja wiedza
- prezentacja produktu/usługi - pochwały - cechy - korzyści
- dlaczego warto z Państwa placówką współpracować
- prezentacja pozycjonująca
 
2. Obsługa trudnego pacjenta - telefoniczna, mailowa i bezpośrednia
- model rozmowy wychodzącej i przychodzącej
- przygotowanie do rozmowy
- profesjonalna obsługa pacjenta
- komunikacja werbalna i niewerbalna
- charakterystyka pracy recepcjonistki medycznej
- zarządzanie i organizacja sekretariatu medycznego
- czego oczekuje pacjent?
- pro-kliencki model obsługi
- błędy w kontakcie z pacjentem
- trudne sytuacje w obsłudze
- korzyści doskonałej obsługi
- ocena umiejętności prowadzenia rozmów telefonicznych z pacjentem

Zamów szkolenie
Pobierz formularz zgłoszenia

           
Copyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+