8. Profesjonalna obsługa klienta w banku
Zapraszamy na szkolenie: 26-27.10.2018 Miejsce szkolenia: Gdańsk Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych
Cena 1680 zł brutto/osoba
Cena szkolenia obejmuje:

przerwy kawowe, materiały szkoleniowe, szkolenie, zaświadczenie


TERMINARZ SZKOLENIA:

SIERPIEŃ 2018

21-22.08.2018 - Zielona Góra

24-25.08.2018 - Kraków

 

WRZESIEŃ 2018

03-04.09.2018 - BIelsko-Biała

05-06.09.2018 - Wrocław

07-08.09.2018 - Częstochowa

07-08.09.2018 - Poznań

10-11.09.2018 - Licheń

14-15.09.2018 - Kraków

17-18.09.2018 - Toruń

19-20.09.2018 - Zielona Góra

21-22.09.2018 - Rzeszów

24-25.09.2018 - Szczecin

28-29.09.2018 - Gdańsk

 

PAŹDZIERNIK 2018

02-03.10.2018 - Kraków

11-12.10.2018 - Poznań

11-12.10.2018 - Łódź

18-19.10.2018 - Katowice

18-19.10.2018 - Rzeszów

23-24.10.2018 - Szklarska Poręba

23-24.10.2018 - Warszawa

26-27.10.2018 - Gdańsk

30-31.10.2018 - Wrocław


Nocleg (wystarczy zaznaczyć opcję w karcie zgłoszeniowej)
Kolejne terminy szkoleń:
Profil uczestnika:

pracownicy banków bezpośredniej i pośredniej obsługi klienta, inne zainteresowane osoby, sektor finansowy


Opis szkolenia:


Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników bezpośredniej i pośredniej obsługi banku do pracy z trudnym Klientem. Podczas szkolenia omówione zostaną dwa najważniejsze moduły dotyczące: treningu sprzedażowego oraz treningu postawy sprzedawcy – doradcy klienta. W pierwszym module treningu sprzedażowego uwzględniono takie zagadnienia jak rozpoznanie potrzeb oraz oczekiwań klienta. Zaprezentowane będą takie elementy w jaki sposób nawiązać kontakt z klientem, jakie zadać klientowi pytanie aby precyzyjnie poznać Jego potrzeby. Poprzez umiejętnie zadane pytanie poznamy problemy z jakimi przychodzi klient. Czy mamy trudnych klientów czy tylko trudne sytuacje nierozwiązanych problemów? W treningu sprzedażowym zwrócimy uwagę na aspekty komunikacji z klientem: aktywnego słuchania, komunikacji werbalnej i niewerbalnej. W module pierwszym omówimy takie kwestie jak prezentacja oferty. Czy oby na pewno wiemy jak zaprezentować ofertę? Jakie czynniki są czynnikami decydującymi o profesjonalizmie oferty? Klient może zgłosić zastrzeżenia, jeżeli tak to jakie? I na czym polega zamykanie procesu sprzedaży – to ostatnie zagadnienie poruszane podczas pierwszego dnia szkolenia. 
Drugi moduł szkoleniowy dotyczy postawy sprzedawcy – doradcy banku. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące cyklu doświadczenia kupującego czyli tzw. moduł UDI. Uczestnicy nauczą się jak planować swoją pracę i realizować plany sprzedażowe. Co składa się na sukces banku? Sukces banku to między innymi sukces doradcy – sprzedawcy. Jego profesjonalizm, oddanie, odporność na stres, właściwa postawa, pozytywne nastawienie do świata – to sukces działów sprzedażowych banku. Zapraszamy. 


Program szkolenia:

 
Dzień I
Moduł I Trening sprzedażowy

1. Specyfika rozmowy sprzedażowej w banku – psychologia obsługi
- rozpoznanie potrzeb oraz oczekiwań klienta banku
- nawiązanie kontaktu z klientem
- pytania w skutecznej sprzedaży: pytania otwarte, zamknięte, precyzujące, na etapie rozpoznania potrzeb
- z jakim problemem przychodzi trudny Klient?
- sztuka aktywnego słuchania
- zasady Savoir-vivre
- komunikacja werbalna i niewerbalna

2. Prezentacja oferty 
- cechy i predyspozycje obsługi w banku: moja wiedza o usłudze 
- cechy - pochwały – korzyści
- dostosowanie prezentacji do indywidualnych oczekiwań Klienta banku
- utrzymywanie  kontaktów  z  dotychczasowymi  Klientami
- zastrzeżenia 
- zamykanie sprzedaży - podsumowanie ustaleń

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dzień II
Moduł II Trening postawy sprzedawcy – doradcy banku


1. Udana relacja z klientem
- sprawna komunikacja i budowanie dobrych relacji z klientem UDI cykl doświadczeń kupującego 
-planowanie pracy sprzedawcy - zarządzanie czasem – plan sprzedaży
- rzetelna informacja

2. Sukces doradcy a konkurencyjność banku
- sukces doradcy – sukces banku
- działanie pod wpływem stresu w pracy
- czytanie ze zrozumieniem
- kreatywność w codziennej pracy: budowanie zespołu, współdziałanie
- moje pozytywne nastawienie do świata 

Zamów szkolenie
Pobierz formularz zgłoszenia

           
Copyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+