Budowanie silnej marki luksusowej. Marketing produktów i usług luksusowych (2 dni) TERMINY SZKOLENIA KLIKNIJ
Zapraszamy na szkolenie: 26-27.04.2018 Miejsce szkolenia: Kraków Czas trwania szkolenia: 16 godzin
Cena 1680 zł brutto
Cena szkolenia obejmuje:

szkolenie, przerwy kawowe, lunch, soki, wodę,  zaświadczenie


TERMINY SZKOLENIA

STYCZEŃ 2018

11-12.01.2018 - Poznań

18-19.01.2018 - Katowice

26-27.01.2018 - Gdańsk

29-30.01.2018 - Łódź


LUTY 2018

01-02.02.2018 - Wrocław

09-10.02.2018 - Warszawa

15-16.02.2018 - Kraków

22-23.02.2018 - Rzeszów


MARZEC 2018

01-02.03.2018 - Poznań

09-10.03.2018 - Katowice

16-17.03.2018 - Gdańsk

23-24.03.2018 - Łódź


KWIECIEŃ 2018

12-13.04.2018 - Wrocław

20-21.04.2018 -  Warszawa

23-24.04.2018 - Rzeszów

26-27.04.2018 - Kraków

 

Nocleg (wystarczy zaznaczyć opcję w karcie zgłoszeniowej)
Kolejne terminy szkoleń:
Profil uczestnika:

Szkolenie jest dedykowane osobom zajmującym się markami/produktami/usługami premium.

PR manager

Marketing manager

Brand manager

Specjalista ds. komunikacji

osoby pełniące powyższe funkcje w organizacji, kadra zarządzająca marką luksusową


Opis szkolenia:


Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników pod względem merytorycznym i praktycznym do prowadzenia samodzielnych działań marketingowych, zapoznanie ich z narzędziami
i metodami pracy odpowiednimi kategorii produktów luksusowych. Dzięki szkoleniu, uczestnicy poznają najnowsze trendy w marketingu produktów premium oraz opracują skrócony plan swoich przyszłych działań marketingowych. Ze względu na swoją formułę oraz charakter szkolenie to, sprawdza się najlepiej w formie zamkniętej, dopasowanej do firmy, branży
i specyfiki.


 

 
 
Dzięki szkoleniu, Uczestnicy:
- poznają motywy zakupowe klientów
- poznają 8P, czyli marketing mix dla produktów premium
- zdobędą wiedzę na temat skutecznych sposobów budowania silnej marki luksusowej
- nauczą się badać rynek nabywców swoich produktów/usług
- zdobędą wiedzę na temat różnych, w tym nowoczesnych, form komunikacji marketingowej
- nauczą się, jak efektywnie kreować wizerunek firmy lub marki
- opracują ramowy plan marketingowy dla marki luksusowej
- poznają skuteczne narzędzia public relations
 
 
Metody pracy:
case study,warsztaty, burze mózgów, ćwiczenia indywidualne, grupowe, dyskusje, warsztaty pisania
wszystkie ćwiczenia opracowane są na autorskich arkuszachPrzeprowadzamy szkolenia zamknięte dla grup, oraz szkolenia indywidualne w miejscu zaproponowanym przez Klienta. Podana cena na stronie internetowej jest ceną brutto. Cena obejmuje: szkolenie, przerwy  kawowe, soki, wodę, zaświadczenie, przybory piśmiennicze, materiały, notatnik.
Karta zgłoszenia do pobrania na naszej stronie: www.szkolenia-mc.pl
 
 
 
 
 
 
 


Program szkolenia:

 
 
WSTĘP DO MARKETIGNU PRODUKTÓW PREMIUM

Istota oraz klasyfikacja produktów i marek luksusowych
Charakterystyka dóbr luksusowych (wyroby jubilerskie, wina, samochody, futra, dzieła sztuki, inne)
Rynek dóbr luksusowych na świecie i w Polsce
 
Metody pracy: dyskusja, burza mózgów, ćwiczenie – „charakterystyka mojego produktu”.

KONSUMENT PRODUTKÓW PEMIUM


 
 
 
Kim jest klient produktów luksusowych, co go charakteryzuje – typologia

Specyfika obsługi klienta luksusowego

Motywy zakupowe oraz potrzeby klienta

Psychologia zachowań zakupowych nabywców dóbr luksusowych

 

Metody pracy: dyskusja, burza mózgów, ćwiczenia w grupach, ćwiczenie – „segmentacja”, ćwiczenie – „typowe potrzeby i motywy zakupowe segmentu”, ćwiczenie – „typologia klienta”.

MARKETING PRODUKTÓW PREMIUM


 
 
 
 
 
Specyfika marketingu usług luksusowych
Lifestyle marketing jako jeden ze sposobów kreowania marki luksusowej

Metody pracy: dyskusja, burza mózgów, ćwiczenia w grupach, ćwiczenie – „lifestyle marketing”.

Opracowanie koncepcji marki luksusowej:


 • Marketing mix w segmencie dóbr luksusowych – 8P
 • Kreowanie produktu
 • Kształtowanie cen – właściwe pozycjonowanie marki luksusowej
 • Ustalanie strategii dystrybucji
 • Promocja produktów premium:
  • Komunikacja marketingowa marek luksusowych
  • Reklama i jej różne formy jako narzędzia promocji marek luksusowych
  • Opracowywanie kreatywnych założeń promocji marek luksusowych
 • Alianse marketingowe – jak je efektywnie wykorzystywać
 • Narzędzia kreowania i wzmacniania marki luksusowej
 • Tworzenie planu marketingowego marki luksusowej

Metody pracy: dyskusja, burza mózgów, ćwiczenia w grupach, ćwiczenie – „branding”, ćwiczenie – „pricing”, ćwiczenie – „8P”, case study – trendy w reklamie produktów premium, ćwiczenie – „alianse marektingowe”, ćwiczenie – „plan marketingowy”.

Nowoczesne formy marketingu:


 • Marketing partyzancki i jego formy a kształtowanie wizerunku marki premium
 • Działania w social media – formy oraz sposoby działań marketingowych promujących marki luksusowe w mediach społecznościowych

Metody pracy: dyskusja, burza mózgów, ćwiczenia w grupach, case study – przykłady działań z zakresu marketingu partyzanckiego w segmencie premium, ćwiczenie – „moje partyzanckie działania”, case study – przykłady działań z zakresu social media w segmencie premium (dobre praktyki), ćwiczenie – „plan działań w social media”.


Działania z zakresu public relations jako sposób na budowanie silnego produktu luksusowego:


 • Public relations jako narzędzie kreowania marek luksusowych
 • Ambasador marki – jak go właściwie wybrać, według jakich kryteriów
 • Znaczenie CSR w kreowaniu wizerunku marek luksusowych
 • Sponsoring jako forma promocji marek luksusowych
 • Działania z zakresu E-PR
 • Media relations jako sposób budowania silnego i spójnego wizerunku produktu premium
 • Skuteczne zarządzanie sytuacją kryzysową

Metody pracy: dyskusja, burza mózgów, ćwiczenia w grupach, case study – przykłady działań z zakresu public relations w segmencie premium, ćwiczenie – „strategia PR”, case study – przykłady ambasadorów marek (dobrze i źle dobranych), case study – przykłady działań z zakresu e-PR, case study – przykłady działań z zakresu media relations (z uwzględnieniem blogerów/vlogerów), case study – przykłady informacji prasowych wysyłanych do mediów (dobre i złe praktyki), ćwiczenie – „książka kryzysowa”. 

 
Zamów szkolenie
Pobierz formularz zgłoszenia

           
Copyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+