Marketing usług zdrowotnych (1 dzień) TERMINY SZKOLENIA KLIKNIJ
Zapraszamy na szkolenie: 17.02.2018 Miejsce szkolenia: Rzeszów Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych
Cena 840 zł brutto
Cena szkolenia obejmuje:
Cena obejmuje: szkolenie, przerwy kawowe, lunch, soki, wodę, zaświadczenie, przybory piśmiennicze, materiały, notatnik. 
Karta zgłoszenia do pobrania na naszej stronie: www.szkolenia-mc.pl
Informacje dotyczące miejsca szkolenia, godzin szkolenia przesyłamy w ciągu kilku dni po dokonanym zgłoszeniu i zakwalifikowaniu do danej grupy szkoleniowej.

TERMINY SZKOLENIA
 
STYCZEŃ 2018
05.01.2018 - Poznań
09.01.2018 - Kraków
12.01.2018 - Katowice
17.01.2018 - Gdańsk
20.01.2018 - Rzeszów
23.01.2018 - Wrocław
27.01.2017 - Warszawa
31.01.2018 - Łódź

LUTY 2018
03.02.2018 - Kraków
07.02.2018 - Łódź
10.02.2018 - Katowice
17.02.2018 - Rzeszów
21.02.2018 - Warszawa
24.02.2018 - Poznań
27.02.2018 - Wrocław

MARZEC 2018
03.03.2018 – Katowice
07.03.2018 – Gdańsk
10.03.2018 – Kraków
17.03.2018 – Rzeszów
21.03.2018 – Wrocław
24.03.2018 – Poznań
27.03.2018 – Łódź
31.03.2018 - Warszawa

KWIECIEŃ 2018
04.04.2018 – Kraków
07.04.2018 – Katowice
11.04.2018 – Rzeszów
13.04.2018 – Poznań
18.04.2018 – Gdańsk
21.04.2018 – Wrocław
25.04.2018 – Łódź
28.04.2018 - Warszawa

Nocleg (wystarczy zaznaczyć opcję w karcie zgłoszeniowej)
Kolejne terminy szkoleń:
Profil uczestnika:

Osoby pracujące w takich podmiotach świadczących usługi zdrowotne jak: szpitale prywatne, szpitale państwowe (na każdym szczeblu funkcjonowania: powiatowe, wojewódzkie), kliniki prywatne i państwowe, centra rehabilitacji, przychodnie zdrowia, gabinety, (recepcjonistki, pielęgniarki, personel medyczny, lekarze, działy marketingowe,  wszystkie inne osoby zainteresowane)


Opis szkolenia:


Celem szkolenia jest zaprezentowanie i uświadomienie sobie, iż marketing jest nieodłącznym elementem funkcjonowania każdego podmiotu, w tym również jednostek świadczących usługi zdrowotne. Do podmiotów tych należy zaliczyć: ośrodki zdrowia, szpitale prywatne, szpitale państwowe, przychodnie, kliniki oraz inne, np. gabinety lekarskie. Marketing  „świadczą” nie tylko działy marketingowe ale…. Każda osoba pracująca w takiej jednostce: zaczynając od recepcji, poprzez pielęgniarki, służby medyczne, lekarzy. Podczas szkolenia „marketing usług zdrowotnych” zaprezentowane zostaną  poprzez ćwiczenia, wykład - na czym polega istota marketingu, ukazując jednocześnie specyfikę usług zdrowotnych w ujęciu marketingowym.  Jak z uwzględnieniem zasad marketingu dbać o pacjenta - klienta i przyczynić się do zadowolenia pacjentów aby budować pozytywny wizerunek placówki.  Kolejnym elementem szkolenia będą zagadnienia dotyczące badań oczekiwań pacjentów (czego oczekują, jakie mają wymagania). Badania te mają służyć do podejmowania optymalnych decyzji rynkowych. Omówione zostaną elementy segmentacji, gdzie celem jest poznanie oczekiwań pacjentów, co umożliwi skuteczniejsze zaspokojenie ich potrzeb, a w konsekwencji pozwoli ich „zatrzymać w gabinecie”. Czym jest marketing-mix? Przechodzimy do omówienia siedmioelementowego zestawu instrumentów marketingowych (7P, m.in. promocja, cena, produkt….). Aby móc wdrożyć te wszystkie działania konieczny jest dobry plan. Na tym etapie skupimy się na wyszczególnieniu czynności, które trzeba wykonać aby nasz „marketing” zaczął funkcjonować.  Omówione zostaną zagadnienia dotyczące budowania wizerunku placówki. Wizerunek jak każde działanie w sferze komunikacji z otoczeniem powinien być spójny w każdym elemencie, zaczynając od pracy recepcji, wizytówek placówki, budynki i wielu innych czynników.  Elementem  kończącym szkolenie będą zagadnienia dotycząca komunikacji czyli procesu, który wymaga ciągłej troski i dbałości o szczegóły. 
 

Cel ogólne szkolenia:
- poznanie zasad budowania pozytywnego wizerunku w jednostce usług zdrowotnych
- poznanie zasad marketingu w jednostce usług zdrowotnych
- poznanie zasad komunikowania się z pacjentem
 
Metodyka szkolenia: ćwiczenia, wykład

 

Program szkolenia:

 

1. Specyfika usług zdrowotnych: istota i cechy świadczonych usług

- wartość usługi w ocenie pacjenta, a nie cena

 

2. Istota marketingu w placówce zdrowia

- obszar marketingu zewnętrznego

- obszar marketingu wewnętrznego

- obszar marketingu partnerskiego

- elementy działalności marketingu składające się na strategię marketingową jednostki

 

3. Badanie oczekiwań pacjentów

- pozyskiwanie wiedzy o potrzebach pacjentów

- zidentyfikowanie obecnych i przyszłych potrzeb

- cele badania

- konkurencyjność usług

 

4. Segmentacja rynku  - „w usługach najważniejszy jest człowiek”

- kryteria segmentacji

 

5. Marketing mix w usługach zdrowotnych

- siedmioelementowy zestaw instrumentów marketingu (7P)

- elementy instrumentów marketingowych

 

6. Planowanie działań marketingowych w placówce zdrowia

- etapy procesu planowania

- cele

- analiza wewnętrzna i zewnętrzna placówki (oceniane czynniki), słabe i mocne strony

 

7. Zadowolenie klienta a jakość świadczonych usług

- proces utrzymania i pogłębiania lojalności

- obszary jakości usług

- elementy kreujące satysfakcję pacjenta

 

8. Narzędzia budowania wizerunku placówki zdrowotnej

- otoczenie placówki

- poczekalnia

- personel

- gabinet

- informacje o placówce

 

9. Komunikacja a wizyta pacjenta w placówce zdrowotnej

- istota komunikacji a postawa personelu

- komunikacja recepcji z gabinetem

- zapachy i dźwięki jako komunikat

 

10. Komunikacja na odległość

- rozmowa telefoniczna i jego struktura, błędy słuchania, język rozmowy

- ocena umiejętności prowadzenia rozmowy telefonicznej
 

- komunikacja przez maile

 


Zamów szkolenie
Pobierz formularz zgłoszenia

           
Copyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+