Techniki sprzedaży (2 dni) (zgłoś 2 osoby - trzecia osoba gratis)
Zapraszamy na szkolenie: 15-16.12.1999 Miejsce szkolenia: Kraków Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe (16 godzin dydaktycznych)
Cena 1680 zł brutto osoba
Cena szkolenia obejmuje:

Szkolenie, przerwy kawowe, zaświadczenie imienne

TERMINARZ SZKOLENIA

 

STYCZEŃ

10-11 stycznia 2019 - Kraków

15-16 stycznia 2019 - Katowice

17-18 stycznia 2019 - Rzeszów

21-22 stycznia 2019 - Poznań

23-24 stycznia 2019 - Szczecin

24-25 stycznia 2019 - Gdańsk

25-26 stycznia 2019 - Łódź

30-31 stycznia 2019 - Wrocław

30-31 stycznia 2019 - Warszawa


LUTY

05-06 lutego 2019 - Warszawa

06-07 lutego 2019 - Szczecin

07-08 lutego 2019 - Gdańsk

11-12 lutego 2019 - Zielona Góra

15-16 lutego 2019 - Kraków

20-21 lutego 2019 - Katowice

21-22 lutego 2019 - Poznań

22-23 lutego 2019 - Wrocław

22-23 lutego 2019 - Rzeszów

25-26 lutego 2019 - Lublin

27-28 lutego 2019 - Łódź


MARZEC

07-08 marca 2019 - Warszawa

08-09 marca 2019 - Gdańsk

11-12 marca 2019 - Lublin

11-12 marca 2019 - Łódź

15-16 marca 2019 - Kraków

15-16 marca 2019 - Wrocław

18-19 marca 2019 - Szczecin

20-21 marca 2019 - Katowice

21-22 marca 2019 - Rzeszów

28-29 marca 2019 - Poznań


Nocleg (wystarczy zaznaczyć opcję w karcie zgłoszeniowej)
Kolejne terminy szkoleń:
Profil uczestnika:

Szkolenie przeznaczone jest dla: przedstawicieli handlowych, osób zajmujących się sprzedażą, osoby będące
w bezpośrednim kontakcie z klientem, pracowników działów obsługi klienta


Opis szkolenia:


Cały świat kupuje i sprzedaje dobra i usługi. Aby jednak być dobrym handlowcem warto poznać reguły mające ważny wpływ na klienta. Sprzedawać można poprzez bezpośrednie spotkanie z klientem, dzwoniąc do Niego lub wysyłając Mu ciekawą ofertę pisemną. Na proces sprzedaży składa się kilka etapów: zaczynając od planowania kontaktu kończąc na działaniach i czynnościach posprzedażowych. Ważnym aspektem jest również dokonanie charakterystyki klienta: kto kupuje od nas?

Klient domaga się informacji o wymiernych korzyściach, interesują go głównie te cechy i właściwości produktu, które są dla nich pożyteczne i opłacalne. Podczas szkolenia zwrócimy  uwagę na modele zachowania nabywcy, czynniki wpływające na zachowanie.  Aby wykonywać zadania handlowca spójrzmy na pożądane cechy jakich oczekuje klient. Są to m.in. cechy fizyczne, cechy osobowościowe oraz umiejętności fachowe. W pracy handlowca ważne jest pozytywne nastawienie. Omówimy co należy zrobić aby to pozytywne nastawienie osiągnąć.

W sprzedaży warto poznać elementy przyciągania uwagi klienta, jak również warto poznać konstrukcję budowania pytań otwartych i zamkniętych. Dzięki nim zdobędziemy informacje o potrzebach i oczekiwaniach klienta. Dobrze sformułowane pytania otwarte mają na celu wzbudzenie zainteresowania klienta i skłonienie go do konstruowania rozmowy. Zaprezentujemy motywy decyzji klienta, jak również przygotujemy prezentację w oparciu o korzyści
i potrzeby klienta. Omówimy zagadnienia: celu prezentacji, zasad jej tworzenia. Pozyskując klienta warto wiedzieć czym jest „lejek sprzedaży” 


Program szkolenia:

 

Typy sprzedaży

- rozmowa handlowa

- telemarketing

- oferta pisemna

Proces sprzedaży

Charakterystyka klienta

- model zachowań nabywcy

Cechy handlowca:

- cechy fizyczne

- cechy osobowościowe

- umiejętności fachowe

Etapy procesu sprzedaży

Potęga pytań

- pytania otwarte

- pytania zamknięte

Motywy decyzji klienta

Prezentacja:

- cechy

- korzyści

- przygotowanie prezentacji

- zasady tworzenia prezentacji

Lejek sprzedaży

Zastrzeżenia

Zamów szkolenie
Pobierz formularz zgłoszenia

           
Copyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+