Doskonalenie procesu sprzedaży (promocja: zgłoś 2 osoby - trzecia osoba gratis) - z możliwością dofinansowania z PARP
2020-01-10 14:27:37

 Informacje organizacyjne

       DOSKONALENIE PROCESU SPRZEDAŻY

          (2 dniowe szkolenie sprzedażowe)

Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia przez PARP.


Terminy:

SIERPIEŃ 2020

04-05 sierpnia 2020 - Kraków

06-07 sierpnia 2020 - Zakopane

19-20 sierpnia 2020 - Rzeszów

20-21 sierpnia 2020 - Poznań

24-28 sierpnia 2020 - Gdańsk

26-27 sierpnia 2020 - Wrocław

27-28 sierpnia 2020 - Łódź

28-29 sierpnia 2020 - Warszawa

31 sierpnia - 01 września 2020 - Kraków


WRZESIEŃ 2020

01-02 września 2020 - Poznań

02-03 września 2020 - Gdańsk

03-04 września 2020 - Warszawa

07-08 września 2020 - Lublin

07-08 września 2020 - Łódź

09-10 września 2020 - Kraków

10-11 września 2020 - Katowice

14-15 września 2020 - Wrocław

16-17 września 2020 - Rzeszów

17-18 września 2020 - Olsztyn


PAŹDZIERNIK 2020

02-03 października 2020 - Poznań

02-03 października 2020 - Gdańsk

05-06 października 2020 - Warszawa

06-07 października 2020 - Lublin

07-08 października 2020 - Łódź

08-09 października 2020 - Częstochowa

09-10 października 2020 - Kraków

15-16 października 2020 - Katowice

14-15 października 2020 - Wrocław

15-16 października 2020 - Rzeszów

21-22 października 2020 - Olsztyn

29-30 października 2020 - Kraków


KOSZT:

1480 zł brutto / osoba


Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest poznanie zasad doskonalenia pracy sprzedawcy, charakterystyki tej pracy, poznanie zasad - metod sprzedaży od momentu planowania pozyskania Klienta, aż do momentu obsługi posprzedażowej. Uczestnicy w sposób praktyczny będą przygotowywać prezentację pozycjonującą produktu/usługi, który sprzedają we własnej firmie lub zamierzają sprzedawać. Zwrócona będzie uwaga w szczególności na cechy, pochwały produktów i usług, oraz korzyści dla Kupującego. Omówione zostaną zasady prawidłowej komunikacji z Klientem. Kim jestem? Jaki powinien być sprzedawca? Na to pytanie odpowiemy sobie przy zadaniu dotyczącym mocnych i słabych stron pracy w sprzedaży. Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia m.in. dotyczące etapów obsługi Klientów ale również elementy dotyczące utrzymania Klientów już obsługiwanych. Omówimy model L-S-E-O oraz UDI - czyli modele dotyczące cyklu doświadczenia kupującego oraz model w czym sprzedawca w firmie może być lepszy, szybszy na rynku konkurencyjnym. Podczas szkolenia omówione zostaną sposoby pozyskiwania klienta, wszelkie metody pozyskania, w tym tzw. „lejek sprzedaży”. Telefoniczna i mailowa obsługa klienta to również sposób pracy wielu firm. Aby te metody przynosiły efekty powinniśmy zastanowić się jakie etapy specyfiki rozmowy telefonicznej powinny być
w naszych firmach udoskonalone. Omówione zostaną pytania otwarte, zamknięte, precyzujące oraz pytania występujące na etapie od rozpoznania potrzeb do etapu zamykania sprzedaży. Ważne w pracy sprzedawcy – handlowca są dokumenty. Zaprezentujemy zasady planowania i organizowania pracy handlowca, z elementami wyznaczania celów głównych i cząstkowych z uwzględnieniem kalendarza. Ostatnie zagadnienie jakie będzie omawiane to szukanie przyczyn: dlaczego Klient rezygnuje ze współpracy?


Program szkolenia:

Jaki powinien być profesjonalny sprzedawca – przedstawiciel handlowy - charakterystyka zawodu sprzedawcy/handlowca/doradcy klienta

- cechy i predyspozycje do sprzedaży: moja wiedza o produkcie - cechy - pochwały – korzyści produktów/usług

- sposoby pozyskiwania klientów - lejek sprzedaży

- metody i sposoby pozyskiwania klienta

- utrzymywanie  kontaktów  z  dotychczasowymi  partnerami  handlowymi. Dlaczego warto z nami współpracować – model: L-S-E-O

- sprawna komunikacja i budowanie dobrych relacji z klientem – UDI cykl doświadczeń kupującego

- prezentacja w pracy handlowca. Sposoby prezentacji – przygotowanie prezentacji pozycjonującej oraz oferty

- analizowanie  rynku  i  ofert  konkurencji 

- telefoniczna i mailowa obsługa klienta – etapy specyfiki rozmowy

- pytania otwarte, zamknięte, precyzujące, pytania na etapie rozpoznania potrzeb, pytania na etapie doradzania i pokazywania

- negocjowanie umów i warunków handlowych

- dokumentacja w sprawach handlowych

- planowanie pracy sprzedawcy - zarządzanie czasem – plan sprzedaży i jego realizacja, systemy zarządzania bazą klientów, analiza pracy (CRM)

- obsługa trudnego Klienta – dlaczego Klient rezygnuje ze współpracy?

Copyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+