Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych po zmianach 2019r. z uwzględnieniem RODO
2019-05-06 18:31:57

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami prawa z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zasadom jego tworzenia, dokonywania odpisów. Na szkoleniu zostaną kompleksowo omówione zmiany dotyczące ochrony danych osobowych przy ustalaniu sytuacji bytowej osoby ubiegającej się o świadczenia z funduszu oraz inne problematyczne zagadnienia. Ponadto zostaną omówione najważniejsze stanowiska urzędowe i wyroki sądowe dotyczące ZFŚS. 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zasady tworzenia ZFŚS

- obowiązek utworzenia ZFŚS

2. Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS

- dokonywanie odpisów na ZFŚS

3. Rodzaje świadczeń

4. Uprawnieni do pomocy w ramach ZFŚS

- uprawnieni do pomocy w ramach ZFŚS

5. Ustalenie sytuacji bytowej uprawnionego

- sposoby dokumentowania sytuacji bytowej      

- 500+ i 300+ a korzystanie z funduszu     

6. Ochrona danych osobowych (RODO) w ZFŚS

- obowiązek informacyjny

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

7. Komisja socjalna

- tryb powoływania

- członkowie

8. Regulamin ZFŚS

- podstawowe zasady tworzenia regulaminu

9. Wysokość i terminy dokonywania odpisu


Termin szkolenia: 

22 lipca 2019 - Poznań

12 sierpnia 2019 - Warszawa

26 sierpnia 2019 - Poznań

09 września 2019 - Gdańsk

Koszt:

840 zł brutto / osoba

Copyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+