Dokumentacja pracownicza w świetle aktualnych przepisów kodeksu pracy
2019-05-06 16:38:25

 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zmianami wprowadzonymi do kodeksu pracy w roku 2018 i 2019, w szczególności związanymi z obowiązywaniem Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przedstawienie od strony praktycznej problematyki związanej ze zmianą sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika- podział na części A, B, C i D oraz wprowadzeniem krótszego okresu archiwizacji i ich elektronizacji, a także możliwości wydawania pracownikowi akt oraz obowiązków pracodawcy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w postaci przedkładania raportów informacyjnych. Przedstawiona zostanie również problematyka wyodrębnienia dokumentacji pracowniczej. Uczestnicy w ramach warsztatów będą możliwość stworzyć akta osobowe na podstawie nowej regulacji, pozostałą dokumentację pracowniczą oraz sporządzić wnioski do ZUS.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Obowiązki pracodawcy i sankcje związane z uchybieniami w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej

 • Nowy katalog obowiązków pracodawcy związanych z dokumentacją pracowniczą oraz sposobem jej archiwizacji
 • Nowy katalog wykroczeń przeciwko prawom pracowniczym
 • Sankcje za nieprowadzenie lub niewłaściwe prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz akt osobowych
 • Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli sposobu prowadzenia dokumentacji pracowniczej

2. Elektronizacja dokumentacji pracowniczej

 • Zmiana formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • Obowiązek informacyjny pracodawcy
 • Możliwość odbioru poprzedniej wersji dokumentacji
 • Wydawanie i niszczenie dokumentacji pracowniczej w związku ze zmianą sposobu jej prowadzenia

3. Akta osobowe

 • Metodyka prowadzenia akt osobowych
 •  Wyodrębnienie części A, B, C, D akt osobowych
 • Dzielenie części akt osobowych na kolejne części
 • Kontynuacja prowadzenia akt osobowych pracownika ponownie zatrudnionego
 • Okres archiwizacji akt osobowych
 • Odbiór przez pracowników akt osobowych oraz ich niszczenie po upływie okresu archiwizacji

4. Dokumentacja pracownicza od 2019 r.

 • Ewidencja czasu pracy
 • Ewidencja płacowa
 • Pozostałe części dokumentacji pracownicze
 • Metodyka prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji pracowniczej
 • Okres archiwizacji dokumentacji pracowniczej

5. Obowiązki pracodawcy wobec ZUS w związku ze skróceniem okresu archiwizacji dokumentacji pracowniczej

 • Składanie przez pracodawcę druków ZUS OSW i ZUS RIA

6. Ochrona danych osobowych związanych z dokumentacją pracowniczą

 • Zakres danych umieszczanych w kwestionariuszach osobowych
 • Dane przetwarzane w związku z rekrutacją oraz zatrudnieniem
 • Dokumentowanie uprawnień do udzielania urlopów okolicznościowych pracownikom
 • Obowiązki z pracodawcy wynikające z archiwizacją dokumentacji pracowniczej
 • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z omówieniem przykładów

7. Podsumowanie i warsztaty

 • Obliczanie okresu archiwizacji dokumentacji pracowniczej
 • Obliczanie terminów składania ZUS RIA
 • Tworzenie akt osobowych według nowego wzoru podziału
 • Tworzenie pozostałej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy
 • Sporządzanie dokumentów ZUS OSW i ZUS RIA

 

Metody prowadzenia zajęć:

wykład, case study, pytania problemowe, warsztaty.

Termin szkolenia:

27 sierpnia 2019 - Poznań

10 września 2019 - Gdańsk

27 września 2019 - Kraków

12 października 2019 - Warszawa

19 października 2019 - Poznań

26 października 2019 - Gdańsk

16 listopada 2019 - Kraków

28 listopada 2019 - Warszawa

07 grudnia 2019 - Gdańsk

17 grudnia 2019r. - Poznań

Koszt szkolenia:

840 zł brutto / osoba

Copyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+